Oproep voor nieuwe LEADER gebieden en lokale actiegroepen: een update

Op 3 november 2022 lanceerden de VLM en de provincies de oproep voor nieuwe LEADER gebieden en lokale actiegroepen. Daarmee ondersteunen we lokale plattelandsgemeenschappen die hun gebied duurzaam ontwikkelen en de uitdagingen op het platteland aanpakken. Intussen hadden vijf provinciale inspiratiesessies plaats voor iedereen die aan de slag wil gaan met LEADER in zijn of haar plattelandsgebied. Hoe gaat het nu verder?

Na de lancering van de oproep, organiseerden de VLM en de Vlaamse provincies in november en december 2022 vijf provinciale inspiratiesessies over LEADER. Ruim 250 geïnteresseerden kwamen daarop af en deelden hun ideeën, vragen en inspiratie.

Kandidaat Lokale Actiegroepen moeten nu tegen 15 februari 2023 een ontwerpversie van de lokale ontwikkelingsstrategie bezorgen aan de provincie of provincies waar hun kandidaat-LEADER-gebied ligt. Zo’n strategie omvat de afbakening van het LEADER-gebied en omschrijft ​ de acties die de Lokale Actiegroep wil uitvoeren om de lokale noden en uitdagingen aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over multifunctionele dorpshuizen om een betere dienstverlening te garanderen en ontmoeting tussen buurtbewoners te organiseren.

Binnen maximaal 6 weken na indiening geeft een technische werkgroep een advies over de kandidatuur. De kandidaat lokale actiegroepen kunnen op basis daarvan hun strategie bijwerken. De definitieve versie moet ten laatste op 31 mei om 12 uur ingediend zijn via het plattelandsloket van de Vlaamse Landmaatschappij. ​

De definitieve erkenning van de nieuwe LEADER-gebieden gebeurt in het najaar van 2023. Vanaf dan kunnen de lokale actiegroepen starten met de uitvoering van de ontwikkelingsstrategie in hun nieuwe LEADER-gebied.

Foto's van de provinciale inspiratiesessie over LEADER in november-december 2022

Over LEADER

Dit filmpje van het Vlaams Ruraal Netwerk toont wat LEADER is, hoe LEADER werkt en wat je ermee kan bereiken op het platteland:

Meer info

Wil je verder betrokken worden bij de werking van LEADER in jouw provincie? Hieronder vind je de contactpersonen voor jouw provincie:

West-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Antwerpen

VZW Rurant en de provincie Antwerpen organiseren vanaf januari verdere workshops en vergaderingen om de nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategieën verder vorm te geven. Datums en locaties staan op hun website: www.leaderprovincieantwerpen.be/

Oost-Vlaanderen

Je kunt contact opnemen via platteland@oost-vlaanderen.be. De provincie Oost-Vlaanderen organiseert in februari LEADER-dagen om de finale versies van de gebiedsanalyses af te kloppen. Datums en locaties vind je terug op hun website: www.plattelandsloket.be/?page_id=7959

Limburg

De contactpersonen voor LEADER zijn Karel Leysen – karel.leysen@limburg.be en Davy Froyen – davy.froyen@limburg.be

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact