Oproep voor vorming nieuwe LEADER-gebieden en lokale actiegroepen

Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir lanceert samen met de Vlaamse Landmaatschappij en de vijf Vlaamse provincies een oproep tot vorming van nieuwe LEADER-gebieden en lokale actiegroepen voor de periode 2023-2027. Met LEADER kunnen lokale plattelandsgemeenschappen hun gebied duurzaam ontwikkelen en de plaatselijke uitdagingen op het platteland aanpakken.

LEADER (Liaisons entre actions de dévelopment de l'économie rurale) is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf aan zet zijn om de lokale noden, relevante ontwikkeldoelstellingen en gewenste acties te formuleren.

LEADER-steun kan enkel gegeven worden in een LEADER-gebied. Voor de periode 2023-2027 moeten die LEADER-gebieden opnieuw gevormd worden. Lokale gemeenschappen kunnen zich nu kandidaat stellen om LEADER-gebieden en ‘lokale actiegroepen’ te vormen. Ze moeten daarvoor ook een strategie voor hun gebied uitwerken. Het doel? Een duurzame plattelandseconomie, meer sociale cohesie en een veerkrachtig en biodivers landschap.

Het totale budget voor LEADER 2023-2027 in Vlaanderen bedraagt 50,5 miljoen euro. Dat budget komt zowel van Europa, van Vlaanderen en van de Vlaamse provincies.

 

Minister voor Omgeving Zuhal Demir: “We zetten de komende jaren volop in op LEADER voor de verdere duurzame ontwikkeling van ons platteland. Met LEADER krijgen de plattelandsbewoners de hoofdrol om de toekomstplannen van hun omgeving uit te tekenen en waar te maken op het terrein. LEADER moet in de eerste plaats toegankelijk zijn en blijven voor kleine, lokale initiatieven. Op die manier kunnen we maximaal werken met input van de mensen op platteland zelf.”
Gedeputeerde Inge Moors, voorzitter B-commissie platteland van de VVP: “Als provinciebestuur zijn we tevreden met de nieuwe oproep voor de komende programmaperiode van 2023-2027. ​ We zetten opnieuw samen met de VLM en het Vlaams beleid onze schouders onder het nieuwe Leader verhaal zodat het traject vlot kan verlopen op maat van de verschillende plattelandsregio’s. Als provinciaal bestuur, als belangrijke gebiedsgerichte speler, weten we immers dat deze projecten van een bijzondere betekenis zijn in de dorpen en een meerwaarde kunnen bieden voor de leefbaarheid op het platteland”.


Voor wie?

De oproep voor de vorming van LEADER-gebieden en lokale actiegroepen is gericht aan kandidaat lokale actiegroepen (LAG’s). Een LAG verenigt landbouwers, plattelandsbewoners en vertegenwoordigers van lokale besturen, organisaties en lokale middenstand uit een gebied dat bestaat uit minstens drie plattelandsgemeentes.

Procedure

Kandidaat LAG’s moeten hun kandidatuur ten laatste op 31 mei 2023 indienen via het plattelandsloket op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

De ingediende kandidaturen worden eerst gecontroleerd op volledigheid en ontvankelijkheid. Enkel de volledige en ontvankelijke kandidaturen worden beoordeeld. De Vlaamse Regering beslist in het najaar van 2023 over de erkenning van de LEADER-gebieden en LAGs.

Kandidaturen omvatten de lokale actiegroep (LAG), het LEADER-gebied en de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS)

De Leader-aanpak bestaat uit 3 sporen die onderling verbonden zijn en in de kandidatuur uitgewerkt moeten worden:

  1. Het LEADER-gebied is een homogeen gebied dat een herkenbaar geheel vormt en een bevolkingsdichtheid van minder dan 350 inwoners per km² of een ruimtebeslag van minder dan 30% heeft. Bovendien moet het bestaan uit minstens drie plattelandsgemeenten De 13 centrumsteden kunnen geen deel uitmaken van een LEADER-gebied.
  2. De lokale actiegroep (LAG) is een lokaal publiek-privaat partnerschap dat bestaat uit individuen of vertegenwoordigers van organisaties die leven of actief zijn in het gebied. De LAG moet de verschillende relevante belangen van het gebied vertegenwoordigen. Ze ontwikkelt de lokale ontwikkelingsstrategie voor het LEADER-gebied en voert die na goedkeuring uit. De LAG organiseert daarvoor projectoproepen in het LEADER-gebied.
  3. De Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) omvat de afbakening van het LEADER-gebied en omschrijft de lokale noden en de ontwikkelingsdoelstellingen die daaraan gekoppeld worden. Daarvoor wordt een actieplan opgesteld dat ook bijdraagt aan Europese, Vlaamse en provinciale doelstellingen, zoals duurzame plattelandseconomie, leefbare dorpen en meer biodiversiteit en landschapskwaliteit. De lokale actiegroep (LAG) stelt de strategie op en voert die uit.

Provinciale inspiratiesessies over LEADER

Wilt u weten wat LEADER kan betekenen voor de ontwikkeling van het platteland in uw streek en hoe u daar zelf aan kan bijdragen? Schrijf u dan in voor een van de provinciale inspiratiesessies over LEADER, georganiseerd door de Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaamse provincies.

  • Provincie West-Vlaanderen: Maandag 21 november 2022 om 19u in het Sint-Amandshof, Pittem
  • Provincie Vlaams-Brabant: Dinsdag 22 november 2022 om 19u in het Provinciehuis, Leuven
  • Provincie Antwerpen: Maandag 28 november 2022 om 19u in Kamp C, Westerlo
  • Provincie Oost-Vlaanderen: Dinsdag 29 november 2022 om 19u in het Provinciehuis, Gent
  • Provincie Limburg: Maandag 19 december 2022 om 19u in de Abdij van Herkenrode, Hasselt


U kunt voor meer informatie ook terecht bij de provinciale plattelandscoördinatoren:


U vindt alle informatie over LEADER 2023-2027 en het oproepreglement op de website van de Vlaamse Landmaatschappij. Hebt u vragen dan kunt u terecht bij coördinator Wouter Peeters van de Vlaamse Landmaatschappij (wouter.peeters@vlm.be of 02 543 69 72).

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact