WeComV zoekt 3 extra leden om sneller luchtemissiereducerende maatregelen voor de veeteelt te beoordelen 

Oproep

© Vlaamse Landmaatschappij
© Vlaamse Landmaatschappij

De Vlaamse Regering heeft beslist om 3 nieuwe wetenschappers aan te trekken voor het wetenschappelijk expertencomité dat zich richt op luchtemissies in de veeteelt en de mestverwerking. Zo kunnen emissiereducerende maatregelen sneller beoordeeld worden. Dat is belangrijk om de stikstofuitstoot van landbouwactiviteiten terug te dringen. ​ ​

Een van de maatregelen uit het recente landbouwakkoord gaat over het verbeteren van de rechtszekerheid voor landbouwers. Snel duidelijkheid brengen over emissiereducerende technieken draagt daartoe bij. Het WeComV (Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt) bestaat vandaag uit 5 wetenschappers die zich buigen over meetrichtlijnen en maatregelen om de stikstofuitstoot en andere emissies naar de lucht van landbouwactiviteiten in te perken.

Enkele voorbeelden van emissiereducerende maatregelen zijn het installeren van luchtwassers aan stallen, voederadditieven die de vorming van ammoniak beperken en het installeren van emissiereducerende stalvloeren bij runderen. De bedoeling is om de uitstoot van ammoniak, methaan, fijnstof, geur,... in de veeteelt en mestverwerking te verminderen. Zo komen er minder emissies terecht in onze leefomgeving. Bepaalde maatregelen verbeteren ook het stalklimaat, wat de gezondheid van mens en dier ten goede komt. ​

Om de doorlooptijd van nieuwe emissiereducerende maatregelen te verkorten, heeft de minister van Omgeving beslist om drie nieuwe leden aan te werven om de bestaande expertise binnen het Comité uit te breiden. Wetenschappers die beschikken over een doctoraat en personeelslid zijn van een universiteit, onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid of een erkende organisatie die actief is in het praktijkonderzoek kunnen zich kandidaat stellen.

 

Heeft u interesse in de vacature? Bekijk de voorwaarden via de website van de VLM.

 

Voor meer informatie over de procedure:

Mark Willems

Voorzitter administratief team Veeteelt VLM

Voor meer informatie over het WeComV, contacteer het wetenschappelijk secretariaat:

Eva Brusselman

Expert Luchtemissies en Milieutechnieken ILVO

Lieve Herman

Afdelingshoofd Technologie & Voeding ILVO

 

Voor persvragen:

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact