Overheid en bedrijven slaan de handen in elkaar en planten extra bos aan

Steeds meer groene buffers in de Gentse Kanaalzone

Sinds 2011 realiseert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone. Intussen werden 10 van de 16 koppelingsgebieden uitgevoerd. Op 23 en 26 november 2022 steken twee bedrijven bijkomend, samen met hun werknemers zelf de handen uit de mouwen om twee percelen te bebossen. Voor Rieme-Oost en voor Doornzele-Zuid betekent dit telkens ruim 2000 extra bomen en in totaal ruim 1 ha bijkomend bos. ​

De koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone vormen een belangrijke bufferende en verbindende functie tussen de woonkernen en de industriezones. Na realisatie bieden ze ruimte aan bewoners en werknemers om er te ontspannen en te genieten van het groen. De extra fietsverbindingen zorgen voor veiliger alternatieven om zich in de Gentse Kanaalzone op een gezonde en milieuvriendelijke manier te verplaatsen. De voorbije jaren leidde dit al tot een significante verhoging van het woon-werkfietsverkeer in deze regio.

De Vlaamse Landmaatschappij is in haar realisatiestrategie voor de koppelingsgebieden van bij het begin partnerschappen aangegaan met overheden en bedrijven binnen de Gentse kanaalzone.

De groene bestemmingen in de koppelingsgebieden (zoals bos, park en natuur) worden door de overheid ingericht tot aangename en landschappelijk bufferende open ruimten. Akkers en weilanden zijn en blijven in gebruik bij landbouwers, maar ook deze percelen kunnen een rol spelen bij de buffering via het aanplanten van bomen en struiken op de perceelsranden. In 2010 werd hiervoor een landschapsfonds opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Dit samenwerkingsverband tussen bewoners, landbouwers en bedrijven wierp al zijn vruchten af. In een eerste ronde doneerden 20 bedrijven uit de Gentse kanaalzone 85.000 euro, in 2018 werd nog eens 70.000 euro ingezameld. Met deze middelen werden al 8.500 bijkomende kleine landschapselementen aangeplant en onderhouden door landbouwers en particulieren.

In november 2022 zullen twee bedrijven bijkomend, samen met hun werknemers zelf de handen uit de mouwen steken om twee percelen te bebossen. Hiervoor werd een eenmalige samenwerkingsovereenkomst met de VLM afgesloten. Op woensdagvoormiddag 23 november planten de werknemers van TOTALEnergies een bos ter hoogte van de voormalige steenfabriek van Wienerberger. Op zaterdag 26 november planten de werknemers van KRONOS een bufferbos in het koppelingsgebied Doornzele-Zuid ter hoogte van het bedrijventerrein De Nest.

“Toen TotalEnergies de kans kreeg om lokale sponsor te worden van het project Rieme-Oost, dat de leefbaarheid in Rieme vergroot, hebben we niet lang getwijfeld. Vooreerst zijn 2/3 van onze werknemers afkomstig uit de omliggende gemeenten, waardoor het voor ons natuurlijk van belang is dat deze regio aantrekkelijk woongebied is. Als verantwoordelijke speler in de energiemarkt weten we als geen ander hoe belangrijk het is om het milieu en de omgeving in al zijn (bio) diversiteit te stimuleren en te integreren in de noden van de hedendaagse samenleving. Wij geloven er sterk in dat de industrie een partner- en voortrekkersrol in het klimaatbehoud speelt. Duurzaamheid en milieu zijn voor ons dan ook nauw verbonden in onze toekomstige groeistrategie”Filip Van de Vyver, Plant Manager TotalEnergies Ertvelde
“In 2018 lanceerden we het KRONOS Cares initiatief dat zich richt op sociale verantwoordelijkheid door middel van vrijwilligerswerk en geldelijke donaties. Elke KRONOS-site krijgt een budget om lokale initiatieven, die belangrijk zijn voor de buurt én onze medewerkers, te ondersteunen. Deze boomplant-actie sluit daar perfect bij aan. Het biedt onze medewerkers de kans om iets terug te doen voor de buurtbewoners van Doornzele. De inwoners van Doornzele krijgen hierdoor een groene buffer tussen hun buurt en de bedrijven in de Kanaalzone. Een duurzame ingreep die het welzijn van de lokale buurt nog jarenlang zal verbeteren.” - Philip Volckaert, Plant Manager KRONOS Europe

Voor Rieme-Oost en voor Doornzele-Zuid betekent dit telkens ruim 2000 extra bomen en in totaal ruim 1 ha bijkomend bos. Deze aanplantingen maken deel uit van de bosbuffer in de koppelingsgebieden en betekenen opnieuw extra buffergroen in de Gentse kanaalzone waar steeds beter een balans gevonden wordt tussen wonen, werken en ontspannen, met meer groen dicht bij huis.

“KRONOS Europe produceert jaarlijks zo’n 90.000 ton titaandioxide op een duurzame manier, met aandacht voor het milieu, onze klanten, onze medewerkers en onze omgeving. Het is onze ambitie om tegen 2050 minstens energie-neutraal te zijn. Om dat te kunnen realiseren, proberen we ook vandaag al onze voetafdruk op tal van manieren te verminderen. We bundelen dan ook graag onze krachten met de VLM om zo te helpen, boom per boom, de wereld te vergroenen.” - Philip Volckaert, Plant Manager KRONOS Europe
“Als verantwoordelijke voor milieu en veiligheid binnen TotalEnergies Ertvelde ben ik zeer trots dat wij de kans krijgen mee te werken aan dit project. Ook het feit dat onze medewerkers, niet enkel van de site in Ertvelde maar ook van onze andere vestigingen binnen België, deze betrokkenheid tonen door hier vrijwillig bomen te komen planten, toont hoe sterk het belang om te investeren in het milieu reeds bij al onze medewerkers is doordrongen.”- Ilse Vermeirssen, HSE manager TotalEnergies Ertvelde Meer info over:

koppelingsgebied Rieme-Oost

koppelingsgebied Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid

landschapsfonds Gentse Kanaalzone

 

Enthousiaste personeelsleden van TotalEngergies aan de slag

Persoonsleden van Kronos en buurtbewoners planten samen een nieuw bufferbos tussen de dorpskern van Doornzele en bedrijventerrein De Nest

 

 

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

Leen Vannieuwerburgh

Projectleider, VLM

Liesbeth Vincent

projectleider, VLM

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact