Park het Zeen in Zaventem vanaf 9 juni open voor het publiek

Op 9 juni vieren de inwoners van Zaventem en de partners van het project de opening van het park Het Zeen.

Op zaterdag 9 juni wordt het buurtpark het Zeen geopend door de gemeente Zaventem, de Vlaamse Landmaatschappij en een vertegenwoordiger van de Europese commissie. Dat gebeurt om 14 uur. Daarna is er muziek en een drankje. Aanwezigen kunnen de nieuwe fit-o-meter en de Finse piste uittesten. Kinderen kunnen zich laten schminken, een feestvlagje of insectenhotel maken en zich uitleven in de nieuwe speeltuin.

 

De inrichting van het park is een realisatie van het Europees LIFE-project ‘Green4Grey’. De opening kadert in de ‘EU Green Week’, die in heel Europa plaatsvond van 21-25 mei 2018. De Green week is een jaarlijks evenement rond duurzaamheid. Dit jaar was het thema: ‘Groene steden voor een groenere toekomst’. De inspanningen van de Vlaamse overheid om de schaarse open ruimte in de Vlaamse rand rond Brussel beter in te richten met behulp van landinrichting, passen perfect in dit verhaal.

Het Zeen is het derde park in de beekvalleien van de Kleine Maelbeek en de Wezembeek dat heringericht is als strategische groene ruimte in de Wolluwevallei. Eerder werden binnen het landinrichtingsproject de parken ‘Beekstraat’ in Wezembeek-Oppem en ‘kasteelpark De Burbure’ in Kraainem aangelegd.

Het opnieuw openleggen van de beken zorgt ervoor dat regen- en grondwater opnieuw een plaats krijgen in de vallei en dat het water gebufferd kan worden. Bovendien zijn in het park het Zeen twee asfaltwegen opgebroken zodat het park één groter en groener geheel is geworden. De nieuwe speeltuin en fit-o-meter nodigen uit om buiten te vertoeven.

De realisatie van het vernieuwde park was mogelijk dankzij een hechte samenwerking tussen verschillende partners: de gemeente Zaventem, de Vlaamse Landmaatschappij en Europa, maar ook de VMM, Vivaqua en Aquafin die vooraf lozing van het afvalwater uit de Normandywijk aansloten op de collector in de Zeenstraat.

De Vlaamse overheid betaalde 500.000 euro met subsidies landinrichting en Europa subsidieerde 215.000 euro via het LIFE-project. De gemeente Zaventem investeerde met een bedrag van 600.000 euro het grootste bedrag in het project.

Praktisch: 

Er is plaats voor je fiets. Welkom op zaterdag 9/6 om 14 uur in de Zeenstraat in Sterrebeek!

 

Leen Van den Bergh

woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Luc Vander Elst

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met