Parking Aanwijs wordt onthaalpoort voor landschapspark Bulskampveld

Op 25 september 2021 is de heringerichte parking Aanwijs in Beernem ingehuldigd. De grote en druk gebruikte parking bij het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld en het ANB-domein Vagevuurbossen heeft na de herinrichting een pleintje met zit- en picknickbanken en een gebouwtje met toiletten en infoborden. De parking krijgt zo de allures van onthaalpoort voor het landschapspark Bulskampveld.

De partners van het landschapspark Bulskampveld spraken af om het onthaal van de bezoeker van het landschapspark beter te organiseren en daarvoor onthaalpunten aan te duiden. Ze kozen het Aanwijs als de grootste onthaalpoort van het landschapspark, dat elk jaar meer dan 200.000 bezoekers trekt. De parking Aanwijs, aan de Reigerlostraat in Beernem, is oorspronkelijk aangelegd in de jaren 70. Via het inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs van de Vlaamse Landmaatschappij kreeg de parking met zijn omgeving nu een meer hedendaagse look.

De herinrichtingswerken startten in juni 2020 en zijn nu klaar.

  • Een deeltje van de parking is omgevormd tot een onthaalplein: er zijn zitbanken en picknicktafels en er is ruimte voor ontmoeting.
  • In het nieuwe onthaalgebouw vinden bezoekers toiletten en infoborden over het landschapspark Bulskampveld. ​ Het gebouw heeft een luifel waar ze kunnen schuilen voor de regen of de felle zon.
  • Om het plein verkeersvrij te maken, is de Heirweg ter hoogte van het Aanwijs permanent afgesloten voor doorgaand verkeer. Er kwam een vervangend wegtracé op de terreinen van het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus.
  • Om de nodige ruimte te creëren, is de elektriciteitscabine op de parking afgebroken. Fluvius bouwde een nieuwe cabine verderop langs de Reigerlostraat. Aan de straatkant heeft Monja Duponcheel in opdracht van de provincie een graffiti-kunstwerk aangebracht.
  • De fiets- en wandelpaden van het knooppuntennetwerk Bulskampveld die aansluiten op de onthaalparking en de ruiterroute, zijn herschikt voor een vlottere en veiliger circulatie. ​
  • Een klein deel van de parking is omgevormd tot een grasveldje dat als evenementenzone dient. Als de parking volzet is, kan het grasveld gebruikt worden om te parkeren.
  • Het afvalwater van enkele woningen in de buurt is afgekoppeld van de regenwaterafvoer. De werken hiervoor werden gecombineerd met de werken voor de afvoer van het afvalwater van het onthaalgebouwtje. Dat gebeurde in samenwerking met de gemeente Beernem.

Voor de herinrichting van de parking moest een aantal bomen gerooid worden. Als compensatie hiervoor worden op 27 november dubbel zoveel bomen aangeplant aan de nieuwe natuurlijke overstromingszone aan de woonwijk Vorsevijvers in Wingene, op een oppervlakte van 1,2 ha.

De nieuwe in- en uitrit van de onthaalparking sluit aan op de Reigerlostraat. Dat is de gewestweg N370. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Landmaatschappij leggen nog een nieuwe veilige oversteekplaats voor fietsers, voetgangers en ruiters aan op de gewestweg. Dat gebeurt samen met de aanleg van het ontbrekend stukje fietspad tussen het Aanwijs (Beernem) en de Blauwhuisstraat (Wildenburg). De planning hiervoor is op dit moment evenwel nog niet concreet.

Ruimte voor ontmoeting op het nieuwe onthaalplein
Ruimte voor ontmoeting op het nieuwe onthaalplein

Metamorfose dankzij subsidie landinrichting

Eind 2019 besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om een subsidie landinrichting van 931.266 euro toe te kennen aan de VLM voor de herinrichting van parking Aanwijs als de grootste onthaalpoort van het landschapspark Bulskampveld. Verschillende partners dragen bij: de provincie West-Vlaanderen (391.738 euro), de gemeente Beernem (83.200 euro) en het Agentschap voor Natuur en Bos (9.700 euro). ​
Zij zullen ook instaan ​ voor het beheer.

Jos Sypré, burgemeester van Beernem, is enthousiast over de samenwerking tussen de partners van het landschapspark, én over de resultaten: “Er is een mooi nieuw pleintje, er is voldoende plaats om fietsen te stallen, en er blijft plaats voor 550 auto’s. Bezoekers kunnen hier veilig en comfortabel aan hun tocht beginnen. Ik zie de metamorfose van het Aanwijs als een grote aanwinst voor het landschapspark Bulskampveld.”

Bestuurders en medewerkers van provinciebestuur, gemeentebesturen, ANB, VLM en aannemers blij met het resultaat van de herinrichting
Bestuurders en medewerkers van provinciebestuur, gemeentebesturen, ANB, VLM en aannemers blij met het resultaat van de herinrichting

 

Frank Debeil

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact