Partnerschap BuitenMaten uit Oosterlo wint prijs voor dorpskracht

Het partnerschap BuitenMaten uit Oosterlo (Geel) sleept de prijs voor dorpskracht van 10.000 € in de wacht. De tweede en derde prijs gaan naar respectievelijk het project Dorpshuis ’t Kruispunt in Neerpelt en het Oost-Vlaamse project Veerkrachtig Viane.

De eerste prijs van de prijs voor dorpskracht gaat naar het partnerschap BuitenMaten uit Oosterlo. Het winnende dorp wordt ook afgevaardigd als Vlaamse inzending voor de Europese dorpsvernieuwingswedstrijd 2018. De jury had lof voor de manier waarop de twaalf organisaties van het partnerschap BuitenMaten op een duurzame en geïntegreerde manier samenwerken om de leefbaarheid van Oosterlo te verhogen. De inrichting en uitbating van het ontmoetingscentrum Bonten Hannen, het Spelen in Beweging-parcours langs een natuurgebied en de recente ontwikkeling van een tuinpaviljoen zijn enkele van de succesvolle realisaties binnen het dorp. BuitenMaten betrekt alle inwoners van het dorp bij deze activiteiten, en heeft daarbij in het bijzonder oog voor de noden van ouderen met dementie, en inwoners met een verstandelijke beperking. De Dorpskrachtprijs zal gebruikt worden om het BuitenMaten – partnerschap verder uit te bouwen, waarbij wordt gedacht aan de installatie van poëtische rustpunten in het dorp.  

De tweede plaats en de bijhorende prijs van 5.000 euro gaat naar het project Dorpshuis ’t Kruispunt in Neerpelt, Limburg. Enthousiaste vrijwilligers vormden daar een leeg horecapand om tot een ontmoetingsplek voor alle inwoners en lokale verenigingen. Dankzij een innovatieve crowdfunding werd het gebouw ondertussen aangekocht door de beherende vzw ‘t Kruispunt, inclusief het bovenliggende appartement en het aanpalend lokaal. Het plan is om van het appartement een sociale woning te maken, en van het aanpalend lokaal een krantenwinkeltje. Met de huurgelden daarvan kan een deel van de afbetaling van de lening voor de aankoop van het volledige gebouw gebeuren.

De derde plaats en de bijhorende prijs van 2.500 euro gaat naar het Oost-Vlaamse project Veerkrachtig Viane (Viane bij Geraardsbergen). Vrijwilligers van de dorpsraad versterken Viane door proactief beleidswerk enerzijds en door investeringen anderzijds. Concrete voorbeelden daarvan zijn het overstromingsplan en de renovatie van een ontmoetingscentrum. Met de organisatie van ontmoetingsnamiddagen ‘kom eens af’ pakt Viane ook vereenzaming aan.

Prijs voor dorpskracht

In april 2017 lanceerde Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw Joke Schauvliege de prijs voor dorpskracht. Ze trok daar in totaal 17.500€ voor uit. Ingediende dorpsprojecten moesten de leefbaarheid van het dorp en duurzame dorpsontwikkeling stimuleren. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking vandaag in Oosterlo werden de winnaars bekend gemaakt. “De manier waarop Oosterlo inwoners  met een beperking en ouderen met dementie nauw betrekt bij de dorpsgemeenschap, is hartverwarmend. Het partnerschap BuitenMaten is een verdiende winnaar en wordt dan ook als voorbeeldpraktijk naar de Europese wedstrijd doorgestuurd,” aldus minister Schauvliege.  

De deelnemende dorpen mogen maximaal 5000 inwoners tellen. Geïnteresseerde verenigingen, lokale dorpsbesturen en bewonersgroeperingen kunnen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een vervolgproject indienen, gebaseerd op een succesvol, al gerealiseerd project in hun dorp.  De prijs zal gaan naar een project dat via maatwerk en participatie duurzame dorpsontwikkeling stimuleert.

Mogelijke uitdagingen die aangepakt worden met het project kunnen zijn: leegstand en verkeersdrukte in de kern, verdwijnen van detailhandel en basisvoorzieningen, vergrijzing en ontgroening, klimaatmitigatie en -adaptatie, verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen en landschap, woonkwaliteit en transitie naar duurzame energie, (vervoers)armoede, behoud van sociaal-culturele dorpsidentiteit en betrokkenheid, sociale cohesie en inclusie van kansengroepen en nieuwkomers, lokale voedselvoorziening, verstedelijkingsdruk en verlies aan open ruimte.

Uit de ingediende projecten wordt per provincie het beste project geselecteerd. Vervolgens kiest een vakjury uit die 5 projecten de 3 beste projecten.

De Vlaamse Landmaatschappij heeft voor de wedstrijd Dorpskracht 2017 13 ontvankelijke dossiers ontvangen. De ingediende projectvoorstellen werden in september 2017 op een kwantitatieve manier beoordeeld, waarna er 5 genomineerden, 1 per provincie, werden aangeduid door de vakjury: Wakkerzeel (Haacht, Vlaams-Brabant), Roesbrugge-Haringe (Poperinge, West-Vlaanderen), Viane (Geraardsbergen, Oost-Vlaanderen), Oosterlo (Geel, Antwerpen) en Grote  Heide (Neerpelt, Limburg). Deze dorpen kregen een jurybezoek tussen 27 november en 11 december 2017. De jury bestond uit de Vlaamse Landmaatschappij, VVSG, VVP, VVD, departement Landbouw en Visserij, departement Omgeving en Landelijke Gilden.

Juryvoorzitter was Karel Lhermitte van Landelijke Gilden.

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact