Perkuus smaakt naar meer

De projectoproep Ruimte voor Voedsel groeide uit tot Perkuus, een zelfoogstboerderij van twee enthousiaste onderneemsters met een hart voor tuinieren, korte keten en sociale cohesie. Een jaar na de lancering van het proefproject, gingen we een kijkje nemen.

Voor Charlotte en Hilde klonk de VLM-oproep ‘Ruimte voor voedsel’ als muziek in de oren. De jury koos hun projectvoorstel uit en de twee boerinnen gingen met volle goesting aan de slag met een zelfoogstboerderij of CSA (Community Supported Agriculture - door de gemeenschap gedragen landbouw).

In maart 2022 zetten de boerinnen hun eerste stappen op de gronden langs de Plankvoetweg in Sint-Pieters-Leeuw, op de grens met Anderlecht en het Brussels gewest. ‘Perkuus’ opende enkele weken later, op 1 juni 2022.
In maart 2022 zetten de boerinnen hun eerste stappen op de gronden langs de Plankvoetweg in Sint-Pieters-Leeuw, op de grens met Anderlecht en het Brussels gewest. ‘Perkuus’ opende enkele weken later, op 1 juni 2022.

Charlotte en Hilde kozen de naam ‘Perkuus’ voor hun zelfoogstboerderij en dat is niet zomaar. Perkuzen of boerkozen zijn landbouwers die aan kleinschalige, gemengde tuinbouw doen in de buurt van Brussel. De naam is typisch voor het Pajottenland en de Zennevallei, dichtbij de locatie van de gronden die de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ter beschikking stelde voor het korte keten proefproject Ruimte voor Voedsel.

Een perkuus of boerkoos op zijn veld in Dilbeek. (bron: Wikipedia)
Een perkuus of boerkoos op zijn veld in Dilbeek. (bron: Wikipedia)

De opstart was complex. Een jaar geleden viel er op de velden immers niet veel te bespeuren. Charlotte en Hilde hadden heel wat werk, want ze moesten een aantal logistieke zaken op orde stellen. Toegangswegen naar de velden zijn er voorlopig niet. Transport van en naar de velden is bijgevolg niet evident. Ook watervoorziening en een opbergruimte voor het materiaal waren niet aanwezig. Een landinrichtingsplan zal de akkers in de toekomst toegankelijker maken, maar intussen moeten de boerinnen creatieve oplossingen zoeken voor deze obstakels.

Beide boerinnen genoten een opleiding bij De Landwijzer, een vormingscentrum voor biologische en biodynamische landbouw in Vlaanderen. Dankzij stages en boeiende leermomenten, bouwden de twee een netwerk uit dat hen van in het begin geholpen heeft. Ook vandaag kunnen ze rekenen op de steun van collega-boeren en vrijwilligers. ​ Week na week zagen de velden er anders uit en vonden meer en meer zelfoogsters de weg naar Perkuus. Het vooropgestelde doel van 150 oogstaandelen bleef niet uit. ​
Ondertussen zijn er al 210 inschrijvingen en is de ambitie van 200 in 2023 ruim gehaald.

Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei ondersteunde de aanplant van een hoogstamboomgaard. Charlotte en Hilde plantten zelf nog enkele laagstammen.
Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei ondersteunde de aanplant van een hoogstamboomgaard. Charlotte en Hilde plantten zelf nog enkele laagstammen.

We vroegen Charlotte en Hilde naar hoe een dag op de zelfoogstboerderij verloopt:

"We werken met een vast weekstramien met twee oogstdagen en twee dagen waarbij we hulp krijgen van een seizoenarbeidster en een stagiaire. Op vrijdag is er ruimte om te overleggen. Hilde neemt voornamelijk de winkelteelten op zich en ik de CSA. Beide takken zien we niet als een apart iets. Als samenwerkend duo is het af en toe fijn om even alleen te werken aan iets."
Vele handen en voeten maken licht werk bij Perkuus.
Vele handen en voeten maken licht werk bij Perkuus.
"Elke eerste zaterdag van de maand organiseren we een samenwerkdag op de velden van Perkuus. Zelfoogsters krijgen zo de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en samen te oogsten. Gezelligheid is dan troef. Bij een picknick praten we bij of wisselen we ideeën uit. Als de zelfoogsters groenten nodig hebben, zijn ze vrij om elk moment van de dag langs te komen. Soms hebben ze gewoon behoefte aan rust, even weg uit de drukte van de stad. Het mag allemaal!"
Bij een CSA is het sociale aspect heel belangrijk.
Bij een CSA is het sociale aspect heel belangrijk.
"Aan de hand van vlaggen en bordjes duiden we aan welke groenten- en fruitsoorten klaar zijn om te oogsten. Tijdens de wintermaanden organiseren we een uitgebreider overleg met de ganse groep om te bespreken hoe het volgend oogstjaar zal verlopen."
"Gezien de nabijheid van Brussel, zijn er ook Franstalige zelfoogsters en daarom gebeurt de communicatie in en rond het veld in twee talen."
"Gezien de nabijheid van Brussel, zijn er ook Franstalige zelfoogsters en daarom gebeurt de communicatie in en rond het veld in twee talen."
"Communiceren doen we via infomomenten en een tweewekelijkse nieuwsbrief. Daarin staat informatie over de groenten- en fruitsoorten die klaar zijn voor oogst. We geven meer duiding, bijvoorbeeld als de oogst vertraging oploopt omwille van slechtere weersomstandigheden."
"Op de Facebookpagina Perkuus vertellen we interessante weetjes en posten we leuke foto’s. ​
Een aantal verenigingen kwamen ondertussen zelfs op bezoek bij ons."
"Op de Facebookpagina Perkuus vertellen we interessante weetjes en posten we leuke foto’s. ​
Een aantal verenigingen kwamen ondertussen zelfs op bezoek bij ons."

Smaakt Perkuus naar meer?

"Van de drie hectare beschikbare gronden liggen er nog delen die niet bewerkt zijn. We hebben die laten rusten om de bodem te verbeteren. In de toekomst is er dus ruimte voor extra smaakvolle groenten zoals witloof. Of, verschillende soorten aardappelen. Van de VLM kregen we een enorme vrijheid en dat is echt een meerwaarde. Het feit dat er nog werkpunten zijn, hoort nu eenmaal bij een proefproject. Niet alles is of loopt perfect, maar we genieten en zijn gelukkig met en op onze velden. Eind 2022 heeft de VLM ook laten weten dat er gewerkt wordt aan de overname van de gronden. Perkuus smaakt zeker naar meer!"
Website preview
Over de Rand: bioboerderij Perkuus
Landbouwsters Hilde De Boeck & Charlotte Vandendriessche startten onlangs in Sint-Pieters-Leeuw met de bioboerderij Perkuus. Dit is een proefproject van de Vlaamse Landmaatschappij. Met het initiatief wil de VLM de korte keten en andere vormen duurzame lokale voedselvoorzieningen in de Vlaamse Rand meer kansen voorzien.
Ring TV | Jouw zender, Jouw nieuws

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact