Skip to Content
Op zoek naar de boomkikker

Op zoek naar de boomkikker

Opening heringericht natuurgebied Dauteweyers op zondag 29 september

Op zondag 29 september om 14 uur staat het heringerichte natuurgebied Dauteweyers in de schijnwerpers. Dauteweyers is dan officieel heropend. Dit  unieke natuurgebied middenin De Wijers krijgt een nieuwe toekomst met alle ruimte voor de boomkikker. Ook voor recreanten ontstaat extra ruimte om te onthaasten.

Topgebied voor de boomkikker

Dat er boomkikkers in Diepenbeek zitten, is vanaf het voorjaar tot in de zomer in de Dauteweyers te horen. Hun gekwaak is spijtig genoeg nog maar in enkele Limburgse gemeenten (langs de Maaskant en in De Wijers) te beluisteren. Ze zijn met uitsterven bedreigd en zijn daarom Europees beschermd. Daarnaast is de boomkikker de Limburgse adoptiesoort, zeg maar de mascotte voor de natuur van Diepenbeek.

De boomkikker heeft graag zonnige plekken die eerder ruig begroeid zijn. Ook in (braam)struwelen voelt hij zich goed met hun grote bladeren om op te zonnen en met veel bloemen en vruchten die insecten aantrekken. Om eitjes af te zetten, heeft hij nood aan ondiepe, snel opwarmende vijvers en aan poelen zonder vissen en met veel waterplanten. Het voorbije jaar zijn de poelen en vijvers in het natuurgebied Dauteweyers  daarom verbeterd. De oevers werden afgeschuind en de bomen rondom gekapt. Hierdoor schijnt er weer zonlicht in het water en warmt het water veel sneller op. De werken hebben geloond, gezien de populatie van de boomkikker effectief is toegenomen. Zo zijn er dit voorjaar meer dan 600 roepende mannetjes geteld!

De werken kwamen tot stand met de steun van de Vlaamse Landmaatschappij, gemeente Diepenbeek, Natuurpunt, de provincie Limburg en het Europese Life+-project Green4Grey.

Toekomstige plannen

Het natuurgebied Dauteweyers leent zich uitstekend als wandelgebied voor omwonenden. Door de wandelpaden te verbeteren en belevingselementen en infoborden te plaatsen, wordt dit gebied toegankelijker voor recreanten. In de Heidestraat werden zitbanken met zicht op de vijvers geplaatst om optimaal te kunnen genieten van het uitzicht. Via een nieuwe wandelbrug over de Demer zal het gebied in verbinding staan met het Demerstrand, het toekomstig onthaalpunt van ‘De Wijers, het land van 1001 vijvers’.

 

Opening – praktisch

Samen met de buurtbewoners openen de Vlaamse Landmaatschappij en haar lokale partners, provincie Limburg, gemeente Diepenbeek en Natuurpunt het vernieuwde natuurgebied.

Om 14 uur wordt iedereen verwelkomd aan de Heidestraat tussen de vijvers in Diepenbeek om een half uur later op zoek te gaan naar de boomkikker, die in Dauteweyers volop zijn kans grijpt. Voor de jongste bezoekers zijn er leuke activiteiten voorzien.

Contacteer ons
Juul Adriaens Communicatieverantwoordelijke Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Karel Stevens Projectleider de Wijers, VLM, VLM
Juul Adriaens Communicatieverantwoordelijke Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Karel Stevens Projectleider de Wijers, VLM, VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL