Plannen voor beter onthaal van bezoekers in de Duinbossen in De Haan

Herinrichting voormalige waterwinningszone en Zwarte Kiezel

Via het landinrichtingsplan Oudlandpolder I willen de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente De Haan herinrichtingswerken uitvoeren in de Duinbossen. Er zijn plannen om de gebouwen en terreinen van de vroegere waterwinning in de Duinbossen in een hedendaags jasje te stoppen. Zo kunnen ze dienst doen als bezoekersonthaal. Ook de parking Zwarte Kiezel wordt heringericht. Over de plannen loopt nog tot 30 juni een openbaar onderzoek.

De drinkwaterwinning in de Duinbossen werd in 1978 stopgezet. Via het landinrichtingsplan willen de gemeente De Haan en de VLM de historische gebouwen die getuige zijn van de waterwinning, in ere herstellen en een functie geven bij het onthaal van de vele bezoekers aan de Duinbossen, een natuurgebied van 152 hectare.

  • Het pomphuis zal ingericht worden als een open gebouw waar men kan schuilen en informatie vinden over het gebied, maar er wordt ook gedacht aan een afsluitbaar deel met toiletten en cateringfaciliteiten.
  • De buiteninfrastructuur van de waterwinning is grotendeels behouden, maar sterk overwoekerd. De reactiebekkens, verzamel- en pompputten en een ondergrondse galerij kunnen na de nodige instandhoudingswerken een functie krijgen als waterspeelelement.
  • De rest van de tuin zal ingericht worden als een rustplaats met een picknickzone, aansluitend bij het bestaande pad en de tramhalte.
  • Rond het geheel wordt een passende omheining voorzien die aansluit op de vernieuwde toegangspoort en de grens vormt met het niet- toegankelijk deel van het natuurreservaat.

Daarnaast worden werken gepland om de parking Zwarte Kiezel beter te reorganiseren en sterker te linken met de Duinbossen. Centraal op de parking wordt een infokiosk met bezoekersinformatie voorzien. De recreatieve paden worden herschikt zodat ze langs de infokiosk lopen. Het parkeren wordt gereorganiseerd zodat minder ruimte over blijft voor paardentrailers. De Zwarte Kiezel wordt omgevormd tot een verkeersveilige fietsstraat.

Openbaar onderzoek tot en met 30 juni

Over het landinrichtingsproject Oudlandpolder I loopt van 1 tot 30 juni een openbaar onderzoek in Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan en Zuienkerke. ​ Behalve voor een beter bezoekersonthaal bij de Duinbossen in De Haan zijn er plannen voor nog 6 andere deelgebieden in de Oudlandpolder.

Het landinrichtingsplan Oudlandpolder I is permanent raadpleegbaar in de Publicatiedatabank van de Vlaamse overheid. Het plan beschrijft wat de VLM voor ogen heeft voor zeven verschillende gebieden in de Oudlandpolder. In de periode van het openbaar onderzoek ligt het ook ter inzage op het gemeentehuis van De Haan. Meer info hierover op www.dehaan.be.

U kunt opmerkingen, suggesties of bezwaren indienen tot en met 30 juni:

  • schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van De Haan, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan
  • of schriftelijk bij de Vlaamse Landmaatschappij: per brief naar het adres Velodroomstraat 28, 8200 Brugge, of via mail naar oudlandpolder@vlm.be.

Waterwinning in het verleden, infiltratie in de toekomst

De Duinbossen liggen tussen Wenduine en Vosseslag. Ze zijn ontstaan in de 19de eeuw, toen bomen werden aangeplant om de duinen te fixeren. Zo gingen de Duinbossen zandverstuivingen vanuit de duinen naar de polders tegen. Zoals in veel kustgemeentes werd in het duingebied in het begin van de 20ste eeuw een waterwinning opgestart om het opkomend toerisme van drinkwater te voorzien. Het drinkwater werd verpompt naar de watertoren die dan drinkwater leverde aan Wenduine.

In 1978 werd de waterwinning stopgezet omdat de duinen onvoldoende waterproductiecapaciteit hadden voor het groeiende aantal verblijvers, en omdat verregaande verdroging nefast is voor de natuur in de duinen en risico’s op verzilting van de omgeving inhoudt. Ondertussen stellen wetenschappers dat de zoetwaterbel onder de duinen cruciaal is om de verzilting van de polder te voorkomen en dat waterwinning hier niet meer aan de orde is. Er is een consensus dat zoveel mogelijk water in de duinen geïnfiltreerd moet worden om de effecten van klimaatverandering en zeespiegelstijging te counteren.

 

Wim Van Isacker

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact