Plannen voor een park aan de kop van Rieme

Infovergadering dinsdagavond 11 september in parochiezaal Sint-Barbara

De voorbije jaren werden al plannen opgemaakt voor de koppelingsgebieden ten noorden en ten zuiden van Rieme. Het koppelingsgebied Rieme Oost is het derde inrichtingsplan dat op termijn zal zorgen voor een groene afwerking van de kop van Rieme aan het kanaal Gent-Terneuzen. Tijdens een informatievergadering wordt het plan, dat tot eind deze maand in Gent en Evergem in openbaar onderzoek ligt, toegelicht voor bewoners en geïnteresseerden.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt plannen uit voor de koppelingsgebieden in de Gentse haven. Dit zijn gebieden die de woonkernen in de Gentse haven en de industriegebieden met elkaar verbinden en op termijn zullen zorgen voor groene buffering en mogelijkheden tot recreatie in het groen rondom de havendorpen.
De voorbije jaren werden al plannen opgemaakt voor de koppelingsgebieden ten noorden en ten zuiden van Rieme. Het koppelingsgebied Rieme Oost is het derde inrichtingsplan dat op termijn zal zorgen voor een groene afwerking van de kop van Rieme aan het kanaal Gent-Terneuzen.

In het plan wordt o.m. een park voorzien aan de kop van Rieme. Dit park zal zorgen voor aantrekkelijke groene bosbuffers langs de nog te bouwen havenweg en nieuwe functies voorzien voor Rieme en de Gentse haven: een speelbos, ontmoetingsplaatsen, wandelpaden en o.m. een uitkijkpunt op de havenomgeving.

Om de zone voor park te realiseren, zal de Vlaamse overheid de voormalige industriële sites aankopen en saneren. Het betreft hier o.m. de voormalige steenbakkerij van Wienerberger en een verlaten perceel van NV Total. Een beperkt deel van de voormalige steenbakkerij kan eventueel een recreatieve en/of culturele functie krijgen. Dit kan in de toekomst zorgen voor voldoende en permanent gebruik van het koppelingsgebied en op die manier een meerwaarde en sterkere dynamiek betekenen voor zowel het park en het dorp als bijdragen aan de identiteit van de havenomgeving.

Om het toekomstige park en het functioneel en recreatief fietsverkeer veiliger te ontsluiten, zullen fietsers langs het park kunnen rijden in plaats van langs de havenweg. Hiervoor wordt de fietsverbinding Tragelstraat-Christoffel Columbuslaan verbeterd. Aan de noordzijde van Rieme krijgt de bewoning langs de Kanaalstraat-Puinenstraat een afwerking met bufferzones. Enkele delen van deze groenbuffer bestaan vandaag al of bestaan uit goed ontwikkelde begroeiing in private tuinen. In het plan is voorzien dat de bewoners een subsidie kunnen krijgen voor bufferende groenaanplant in hun private tuin.

Timing

De realisatie op het terrein is nog niet voor morgen. De opmaak van dit plan is een eerste fase. Tegen november zal een officieel advies worden gevraagd aan de gemeente Evergem, de stad Gent en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Nadien kan het plan eventueel op vraag van deze partijen worden aangepast. Na goedkeuring van het plan door de bevoegde minister, volgt een technische uitwerking in functie van de aanvraag van een bouwvergunning. Als alles volgens plan verloopt, kan de uitvoering starten in 2020.

Infovergadering

Morgen 11 september kan iedereen kennis maken met de voorgestelde inrichting op een informatievergadering in kader van het openbaar onderzoek. De informatievergadering wordt georganiseerd door de stad Gent, het gemeentebestuur Evergem en de Vlaamse Landmaatschappij en heeft plaats op dinsdag 11 september 2018 om 20 uur in de Parochiezaal Sint-Barbara, Sint-Barbarastraat 3, 9940 Evergem.

 

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Stefan De Brabander

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact