Plannen voor uitbreiding stadsrandbos Bredene

Infomarkt op 14 juni van 16 tot 21 uur

De Vlaamse Landmaatschappij heeft plannen om het huidige “Kom Op Tegen Kanker”-bos in Bredene uit te breiden met 13 hectare bos en 4 hectare natte weilanden. Hiermee wordt de open ruimte ten noorden van de Spuikom effectief ingericht volgens de bestemming “parkgebied”. Een groot deel zal open zijn voor publiek. Door de plannen uit te voeren ontstaat ook extra waterbuffering in Bredene.

De zone ten noorden van de Spuikom is in de ruimtelijke visie voor het kleinstedelijk gebied Oostende (goedgekeurd door de Vlaamse regering in 2009) en in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Parkbos (goedgekeurd door de gemeente Bredene in 2009) bestemd als parkgebied. Al in 2004-2005 heeft het Agentschap voor Natuur en Bos ten noorden van de Spuikom via de actie Kom Op Tegen Kanker een deels publiek toegankelijk parkbos van 5 hectare aangelegd en 6 hectare natte weilanden.

Parkbos Vicogne goed voor 28 hectare groen

De ambitie van de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente Bredene en het Agentschap voor Natuur en Bos is om het gebied nu uit te breiden met 13 hectare bos en 4 hectare natte weilanden. Die ambitie is opgenomen in het Landinrichtingsplan Oudlandpolder I, waarover in Bredene van 1 tot en met 30 juni een openbaar onderzoek loopt. Het Parkbos Vicogne kan op die manier 28 hectare groot worden. Het zal bestaan uit open en gesloten plekken en er worden wandelpaden en picknickzones aangelegd. Aan de randen van het bos is ruimte voor bijkomende paden voor fietsers en mountainbikers en voor een hondenloopzone. Ter hoogte van de grote betonblokken aan de hoek Polderstraat-Schietbaanstraat komt een onthaalplein met speelelementen. De betonnen sokkels worden niet verwijderd omdat het relicten van een constructie uit de Tweede Wereldoorlog zijn.

Een zone die nu nog in landbouwgebruik is, zal ingericht worden als een weilandzone die ook extra waterbuffering omvat. De weilandzone blijft niet toegankelijk voor het publiek, maar er worden wel uitkijkplatformen en vogelkijkhutten gebouwd en er komt een vlonderpad.

Om de uitbreiding van het parkbos mogelijk te maken, biedt de Vlaamse Landmaatschappij ruilgronden aan de betrokken eigenaars aan. Als een overeenkomst in der minne niet mogelijk is, kan ook worden onteigend. ​

Op de infomarkt, die plaats heeft op 14 juni van 16 tot 21 uur in het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76, 8450 Bredene, zijn alle geïnteresseerden welkom. Inschrijven hoeft niet. Medewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij geven er doorlopend uitleg, beantwoorden vragen en luisteren naar opmerkingen en suggesties over de plannen.

Openbaar onderzoek van 1 tot en met 30 juni

Over het landinrichtingsproject Oudlandpolder I loopt van 1 tot 30 juni een openbaar onderzoek in Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan en Zuienkerke. ​ Behalve voor het Parkbos Vicogne bevat het plannen voor nog 6 andere deelgebieden in de Oudlandpolder. Iedereen kan de plannen inkijken:

U kunt opmerkingen, suggesties of bezwaren indienen tot en met 30 juni:

  • schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van Bredene,
  • of schriftelijk bij de Vlaamse Landmaatschappij: per brief naar het adres Velodroomstraat 28, 8200 Brugge, of via mail naar oudlandpolder@vlm.be.

 

Wim Van Isacker

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact