Plattelandsloket online

Woensdag 7 september 2016 — De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) lanceert een nieuw loket op haar website: het plattelandsloket. Dat loket maakt het gemakkelijk om plattelandssubsidies aan te vragen en op te volgen. De VLM heeft haar onlinedienstverlening de jongste jaren stelselmatig uitgebreid. In de afgelopen jaren werden het Mestbankloket en het e-voorkooploket ontwikkeld. Nu komt er dus een derde loket bij, het plattelandsloket. De drie loketten zijn bereikbaar via de website van de Vlaamse Landmaatschappij (www.vlm.be).

De dienst Vlaams plattelandsbeleid beheert verschillende projectsubsidies: PDPO-maatregelen (Leader en Omgevingskwaliteit), Platteland Plus, de Quick-wins, de Volkstuinen,…
Dat beheer verliep naast elkaar en was slechts beperkt gedigitaliseerd.

Met de komst van het plattelandsloket worden de verschillende processen gestroomlijnd in één subsidieloket. De indiener (vzw, lokaal bestuur, landbouwer, …) kan via dat loket zijn projectvoorstel online indienen en het dossier doorheen de looptijd eenvoudig opvolgen. De verschillende dossierbehandelaars (medewerkers van de VLM, de provincie en de Plaatselijke Leader-groepen) zullen snel en efficiënt dossiers kunnen beheren en rapporten genereren.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “Met het nieuwe plattelandsloket gaat de Vlaamse overheid verder op het papierarme, digitale pad. Goed voor de natuur, maar ook de efficiëntie en klantvriendelijkheid varen er wel bij. Via een hedendaagse digitale tool kunnen plattelandsactoren voortaan nieuwe projectvoorstellen en betalingsaanvragen gemakkelijk indienen en opvolgen. De administratieve verwerking in het backoffice-gedeelte zal op een efficiëntere wijze worden gestructureerd en verbetert de communicatie tussen de betrokken secretariaten (Plaatselijke Leader-groepen, provincie en de Vlaamse Landmaatschappij).”

Het plattelandsloket is gemakkelijk te bereiken via www.vlm.be. Om veilig in te loggen hebben de gebruikers hun eID of federaal token nodig.

Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM at Vlaamse Landmaatschappij
Paul Van Der Sluys Afdelingshoofd Platteland en Mestbeleid at Vlaamse Landmaatschappij