Skip to Content

Plattelandsloket online

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) lanceert een nieuw loket op haar website: het plattelandsloket. Dat loket maakt het gemakkelijk om plattelandssubsidies aan te vragen en op te volgen. De VLM heeft haar onlinedienstverlening de jongste jaren stelselmatig uitgebreid. In de afgelopen jaren werden het Mestbankloket en het e-voorkooploket ontwikkeld. Nu komt er dus een derde loket bij, het plattelandsloket. De drie loketten zijn bereikbaar via de website van de Vlaamse Landmaatschappij (www.vlm.be).

De dienst Vlaams plattelandsbeleid beheert verschillende projectsubsidies: PDPO-maatregelen (Leader en Omgevingskwaliteit), Platteland Plus, de Quick-wins, de Volkstuinen,…
Dat beheer verliep naast elkaar en was slechts beperkt gedigitaliseerd.

Met de komst van het plattelandsloket worden de verschillende processen gestroomlijnd in één subsidieloket. De indiener (vzw, lokaal bestuur, landbouwer, …) kan via dat loket zijn projectvoorstel online indienen en het dossier doorheen de looptijd eenvoudig opvolgen. De verschillende dossierbehandelaars (medewerkers van de VLM, de provincie en de Plaatselijke Leader-groepen) zullen snel en efficiënt dossiers kunnen beheren en rapporten genereren.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “Met het nieuwe plattelandsloket gaat de Vlaamse overheid verder op het papierarme, digitale pad. Goed voor de natuur, maar ook de efficiëntie en klantvriendelijkheid varen er wel bij. Via een hedendaagse digitale tool kunnen plattelandsactoren voortaan nieuwe projectvoorstellen en betalingsaanvragen gemakkelijk indienen en opvolgen. De administratieve verwerking in het backoffice-gedeelte zal op een efficiëntere wijze worden gestructureerd en verbetert de communicatie tussen de betrokken secretariaten (Plaatselijke Leader-groepen, provincie en de Vlaamse Landmaatschappij).”

Het plattelandsloket is gemakkelijk te bereiken via www.vlm.be. Om veilig in te loggen hebben de gebruikers hun eID of federaal token nodig.

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Paul Van Der Sluys Afdelingshoofd Platteland en Mestbeleid, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Paul Van Der Sluys Afdelingshoofd Platteland en Mestbeleid, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL