Proefproject ‘Ruimte voor voedsel’ van start in de Vlaamse Rand

Sint-Pieters-Leeuw

In 2019 kocht de Vlaamse Landmaatschappij 7,5 hectare landbouwgronden langs de Vogelzangbeek in Sint-Pieters-Leeuw, pal op de grens met Anderlecht en het Brussels gewest in de Vlaamse Rand, waar de lokale afzetmarkt heel groot is.

Om korte keten en andere vormen van duurzame lokale voedselvoorziening in de Vlaamse Rand meer kansen te geven lanceerde de VLM eind 2021 een oproep naar landbouwers die daarvan werk willen maken op een deel van de aangekochte gronden.

Net voor het jaareinde selecteerde een vakjury de landbouwsters Hilde De Boeck en Charlotte Vandendriessche voor het proefproject rond korteketenlandbouw.

Hilde en Charlotte hebben grootse plannen met de ongeveer 3 hectare die ze ter beschikking kregen vanaf 1 maart. Ze legden al contacten met andere lokale landbouwers met wie ze eventueel kunnen samenwerken. Ze dopen hun bioboerderij PERKUUS, verwijzend naar de streek met een rijk verleden aan kleinschalige diverse groenteteelt op familiale bedrijven: de boerkozen.

Hilde & Charlotte:

"We zijn dankbaar dat we in deze streek met een rijk landbouwverleden op de gronden van boerkozen kunnen starten als jonge boerinnen. Bioboerderij Perkuus zal net als de boerkozen een divers palet aan groenten telen. Die groenten verkopen we enerzijds in lokale en Brusselse winkels. Daarnaast opent er vanaf 1 juni een zelfoogstveld vanuit de CSA-filosofie (community supported agriculture). Dat wil zeggen dat deelnemers bij de start van het seizoen een oogstaandeel kopen, waarmee ze recht hebben om een jaar lang zelf hun groenten te oogsten."

De komende twee maanden organiseren de landbouwsters verschillende infomomenten online en op het veld. Alle info en inschrijvingen zijn terug te vinden op de website.

Dit pilootproject past in de doelstelling van de VLM om een duurzame en innovatieve economie op het platteland en de peri-urbane gebieden te stimuleren, onder meer via ondersteuning van initiatieven die ruimte geven aan lokale voedselvoorziening. Hilde en Charlotte zullen de eerste jaren regelmatig rapporteren over hun ervaringen. Op basis daarvan zal de VLM haar werking rond lokale voedselvoorziening verder uitbouwen.

Als dit eerste proefproject slaagt en economisch leefbaar blijkt, dan kan het mogelijk worden uitgebreid. Ook andere landbouwgronden die de VLM in eigendom heeft zouden dan toegewezen kunnen worden aan beginnende landbouwers of landbouwers die hun businessmodel willen aanpassen en willen overschakelen op lokale voedselvoorziening.

 

 

Aansluiting op wandelroutenetwerk

Dankzij landinrichting worden de akkers van Hilde en Charlotte toegankelijk gemaakt langs de brug over de Vogelzangbeek ter hoogte van het Erasmus-ziekenhuis. Die brug is al aangelegd, maar de trage weg die erop moet aansluiten aan Vlaamse kant, ontbreekt vooralsnog. In een eerste fase wordt die trage weg nu onverhard vrijgemaakt zodat die bewandelbaar is. In een volgende fase wordt de bestaande voetweg verlegd naar het nieuwe wandeltracé. Dat gebeurt in samenspraak met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De nieuwe wandelweg vormt een uitstekende verbinding voor het korteketenproject en verbindt het wandelroutenetwerk aan Vlaamse kant en dat aan Brusselse kant. Door die ontbrekende verbinding aan te leggen breiden de wandelmogelijkheden in de streek opnieuw sterk uit.

Vanaf 2023 werkt de Vlaamse Landmaatschappij in de ruime Zuunbeekvallei aan een nieuw landinrichtingsplan in de Vlaamse Rand. De plannen daarvoor worden uitgewerkt in nauw overleg met de gemeente en heel wat betrokken partners. Ook de bevolking wordt tijdig betrokken. We mikken op een goedkeuring van het landinrichtingsproject tegen 2026. In het kader van dat landinrichtingsplan zullen ook de gronden die de VLM in eigendom heeft langs de Vogelzangbeek worden heringericht en kunnen de gronden die Charlotte en Hilde in gebruik krijgen definitief worden overgedragen.


Meer inhoudelijke info:

Luc Vander Elst, projectleider Vlaamse Rand
M +32 494 56 48 70
luc.vanderelst@vlm.be

copyright hoofdfoto: Jef Van Holsbeke

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact