Skip to Content
Projectoproep uitvoeringsinitiatieven Scheldehelden 2.0

Projectoproep uitvoeringsinitiatieven Scheldehelden 2.0

Vlaamse steun voor uitvoeringsinitiatieven in Klein-Brabant en Zwijndrecht

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft een budget van 85.000 euro vrijgemaakt voor een projectoproep uitvoeringsinitiatieven ‘Scheldehelden 2.0’. De projectoproep past in de uitvoering van het landinrichtingsproject Klein-Brabant en Zwijndrecht. De minister wil inwoners, besturen en organisaties in de gemeenten Bornem, Puurs, Sint-Amands en Zwijndrecht stimuleren om zelf initiatieven te nemen die de kwaliteit van de eigen leefomgeving ten goede komen.

 

Uitvoeringsinitiatieven zijn kleinschalige en kortlopende  projecten die de kwaliteit en de identiteit van de open ruimte in de eigen leefomgeving versterken. Open ruimte slaat op een hele waaier van thema’s die op het platteland en in de randstad een belangrijke rol spelen: landschap, natuur, welzijn, stilte en rust, landbouw, erfgoed, recreatie en toerisme, …

 

Minister Joke Schauvliege: “In de Schelde-Rupelstreek broeien heel wat ideeën die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van het unieke polderlandschap en de beleving ervan. Vlaanderen wil deze kleine initiatieven een duw in de rug geven zodat ze, samen met de grotere inrichtingswerken, zorgen voor een natuurlijk belevingslandschap.”

 

De projecten die na selectie in aanmerking genomen worden, kunnen rekenen op een Vlaamse subsidie van 50 % (maximaal 10.000 euro) en worden binnen de twee jaar afgerond.

De besturen, organisaties en burgers die kandidaat zijn om een voorstel van een uitvoeringsinitiatief in te dienen, kunnen daarbij rekenen op de ondersteuning van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die de oproep organiseert en begeleidt.

De indienperiode voor projectvoorstellen loopt van 1 augustus tot en met 31 oktober 2018.

 

 

Contacteer ons
Eddy Vermeerbergen projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij
Eddy Vermeerbergen projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL