Projectoproep uitvoeringsinitiatieven Scheldehelden 2.0

Vlaamse steun voor uitvoeringsinitiatieven in Klein-Brabant en Zwijndrecht ​

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft een budget van 85.000 euro vrijgemaakt voor een projectoproep uitvoeringsinitiatieven ‘Scheldehelden 2.0’. De projectoproep past in de uitvoering van het landinrichtingsproject Klein-Brabant en Zwijndrecht. De minister wil inwoners, besturen en organisaties in de gemeenten Bornem, Puurs, Sint-Amands en Zwijndrecht stimuleren om zelf initiatieven te nemen die de kwaliteit van de eigen leefomgeving ten goede komen.

 

Uitvoeringsinitiatieven zijn kleinschalige en kortlopende  projecten die de kwaliteit en de identiteit van de open ruimte in de eigen leefomgeving versterken. Open ruimte slaat op een hele waaier van thema’s die op het platteland en in de randstad een belangrijke rol spelen: landschap, natuur, welzijn, stilte en rust, landbouw, erfgoed, recreatie en toerisme, …

 

Minister Joke Schauvliege: “In de Schelde-Rupelstreek broeien heel wat ideeën die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van het unieke polderlandschap en de beleving ervan. Vlaanderen wil deze kleine initiatieven een duw in de rug geven zodat ze, samen met de grotere inrichtingswerken, zorgen voor een natuurlijk belevingslandschap.”

 

De projecten die na selectie in aanmerking genomen worden, kunnen rekenen op een Vlaamse subsidie van 50 % (maximaal 10.000 euro) en worden binnen de twee jaar afgerond.

De besturen, organisaties en burgers die kandidaat zijn om een voorstel van een uitvoeringsinitiatief in te dienen, kunnen daarbij rekenen op de ondersteuning van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die de oproep organiseert en begeleidt.

De indienperiode voor projectvoorstellen loopt van 1 augustus tot en met 31 oktober 2018.

 

 

Eddy Vermeerbergen

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Juul Adriaens

Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact