Reis door de tijd in de Oudlandpolder

Op dinsdag 13 december om 19.30 uur houdt archeoloog en historicus Dries Tys een lezing in het auditorium van de VLM in Brugge over de geschiedenis van de Oudlandpolder. Hij zal de toehoorders meenemen op een reis door de tijd in het ​
door de mens gemaakte landschap van de Oudlandpolder. Hij vertelt zo over de ​
vele onderzoeksresultaten die hij samen met HoGent en BUUR Part of Sweco neerschreef in een landschapsbiografie van de Oudlandpolder.

In de landschapsbiografie worden de grote verhaallijnen in de landschapsgeschiedenis van de Oudlandpolder beschreven. De Oudlandpolder ligt ten noordwesten van Brugge, tussen het Boudewijnkanaal, het kanaal Brugge-Oostende en de Noordzee, op delen van de gemeenten Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke.

Waterbeheersing cruciaal

De Oudlandpolder heeft een door de mens gemaakt landschap. Hoe de Oudlandpolder er vandaag uitziet, is de uitdrukking van een eeuwenlange en ijzersterke band tussen mens en landschap. Die wordt in de landschapsbiografie in detail beschreven. De Oudlandpolder was aanvankelijk een getijdenlandschap, gevormd door de invloed van de zee. ​ Later verlandde het op natuurlijke wijze tot een gebied met zoute weiden. Daarna waren het de bewoners - gaande van jager-verzamelaars, zoutzieders en schaapsboeren over handelaars en kustridders tot polderboeren en dijkbouwers – die het getijdenlandschap verder omvormden tot de polder zoals wij hem vandaag kennen. Door de eeuwen heen heeft de beheersing van het zee- en regenwater daarin een cruciale rol gespeeld. ​ De laatste 200 jaar is de transformatie van het landschap heel ingrijpend: denk maar aan grote infrastructuurwerken, de opkomst van het kusttoerisme, de invloed van de twee wereldoorlogen en de naoorlogse evolutie van de landbouw.

Watertoren in de Duinbossen in Wenduine. Foto Wim Van Isacker
Watertoren in de Duinbossen in Wenduine. Foto Wim Van Isacker

De landschapsbiografie is het resultaat van een samenwerking tussen BUUR Part of Sweco, HoGent en dr. Dries Tys. Het is een studie opgemaakt in opdracht van de VLM, om te dienen als inspiratiebron voor de opmaak van toekomstige inrichtingsprojecten van het landinrichtingsproject Oudlandpolder. De hoofddoelstelling daarvan is het opzetten van een klimaatrobuust waterbeheer. Ook in de toekomst zal de mens dus het landschap in de Oudlandpolder blijven vormgeven… .

Iedereen welkom

De lezing is gratis en heeft plaats in het kantoor van de Vlaamse Landmaatschappij, Velodroomstraat 28, 8200 Brugge. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Nadien biedt de VLM een ​ drankje aan. Graag vooraf inschrijven via projectsecretariaat.brugge@vlm.be met vermelding van het aantal personen.

Wim Van Isacker

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact