Restanten oude Oppemhoeve verstevigd in bufferbekken

Bij het uitgraven van een bufferbekken op het kruispunt van de Astridlaan en de Windmolenstraat in Wezembeek-Oppem zijn restanten gevonden van de middeleeuwse hoeve ‘Hof van Oppem’, de plek die destijds haar naam gaf aan het gehucht Oppem, deel van Wezembeek-Oppem. Om die restanten te kunnen bewaren en open te stellen voor het publiek zijn in juni de herstellingswerken begonnen.

Dit voorjaar legde de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een bufferbekken aan langs de Astridlaan in Wezembeek-Oppem. Het regenwater dat afstroomt van de hogergelegen velden wordt zo gebufferd voor het in de riolering terechtkomt. Zo gaat men stroomafwaarts eventuele overstromingen tegen.

Bij de opmaak van de plannen voor het bufferbekken werd al gezocht naar archeologische sporen van de hoeve die hier al zeker in 1481 stond. Men stuurde bij een geofysisch onderzoek golven door de ondergrond, maar die brachten geen duidelijke resten van de hoeve aan het licht. De oorzaak was te veel puin in de ondergrond. Tijdens de graafwerken onderzocht een archeoloog de oppervlakte en zo vond men bouwrestanten uit de laatste periode van de hoeve tot 1945. Het gaat om vloeren en muren van een keuken, waterput en waterreservoir. 

Om die relicten van de oude hoeve blijvend te kunnen bewaren in het bekken zijn enkele verstevigingswerken nodig die nu worden uitgevoerd. Zo worden de muurtjes en de vloeren verankerd voor de toekomst.

Het bekken bevindt zich langs de wandeling die begint bij het oud station aan het park van Tervuren en loopt langs de oude spoorlijn. Zo kan je wandelen tussen het park van Tervuren en de Groene Woluwevallei en kom je langs verschillende parken, zoals het kasteeldomein De Burbure. Het wandelnetwerk is op een originele manier bewegwijzerd. Traditionele paaltjes zijn hier bijenpalen en totems die dienen als bijenhotel. Op die manier krijgt ook de natuur in deze verstedelijkte omgeving nog een duwtje in de rug.

De realisatie kadert in een Europees project ‘Green for Grey’ waar de VLM en de gemeenten samen natuurlijke landschappen in een stedelijke omgeving creëren en waarbij verschillende functies gecombineerd worden. Concreet gaat het om biodiversiteits- en habitatverbetering, waterbuffering en verbetering van de waterkwaliteit, groene woon- en bedrijfsomgevingen, gezondheid en welzijn, buitenactiviteiten in het groen, duurzame voedselproductie of klimaataanpassing.

In het bekken kan men bij hevige neerslag maximaal 485 m³ water ophouden. De aanleg van het bekken met de restauratiewerken heeft 80.000 euro gekost. Het grootste deel daarvan - 50.0000 euro - werd gefinancierd door de Vlaamse overheid. De gemeente Wezembeek-Oppem betaalde 30.000 euro.
 

 

 

Leen Van den Bergh

woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Luc Vander Elst

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met