Skip to Content
Ruilverkaveling Jesseren trekt beek krom

Ruilverkaveling Jesseren trekt beek krom

Borgloon, Kortessem en Tongeren

Door de St-Annabeek in Gors-Opleeuw (Borgloon) terug een natuurlijke loop te geven, ontstaan er heel wat positieve effecten op natuur en waterhuishouding. De vroegere landbouwgronden in de vallei werden vanuit de Ruilverkaveling Jesseren omgeruild voor gunstiger gelegen percelen in het gebied

De Ruilverkaveling (RVK) van Jesseren is een instrument van de Vlaamse overheid dat wordt ingezet om in het gebied Jesseren (op grondgebied Borgloon, Kortessem en Tongeren) de structuur van de landbouwpercelen te verbeteren. De kleine kavels worden beter aaneengesloten en bereikbaar gemaakt door infrastructuurwerken. Daarnaast worden stukken van het gebied die minder aantrekkelijk zijn voor landbouw, omgevormd en ingericht tot natuurgebied.

Één van de typerende landschapsvormen voor Haspengouw, is de kleine beekvallei. De vallei van de St-Annabeek is er ook zo één. De beek werd vroeger recht getrokken en ingericht om de vallei snel te ontwateren. Door landbouw uit de vallei te halen en er natuur een kans te geven, is het nuttiger om de beek terug natuurlijk te laten kronkelen. Water wordt er zo langer vastgehouden, wat droogte in de toekomst helpt tegen te gaan. Drie nieuwe poelen maken het buffervermogen van de vallei nog groter. De nieuwe loop van de St-Annabeek zorgt op termijn voor een betere waterkwaliteit en een gevarieerdere natte natuur. Zes hectare voormalige akker en intensief gebruikte weilanden worden omgevormd tot bloemrijke hooilanden en moerassige zones. De vallei sluit verderop aan op het Natuurgebied Zammelen, waar in de toekomst de Mombeek wordt hersteld.

Momenteel zijn de werken voor de hermeandering van de St-Annabeek aan de gang. Je kunt er nog zeker een week de machines aan het werk zien. Natuurpunt vzw, in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), zorgen voor de uitvoering van de werken in opdracht van het Ruilverkavelingscomité Jesseren. Ook de provincie Limburg en Watering de Herk werkten aan dit beekherstel mee.

Aan het begin van de beekvallei wordt door Natuurpunt in samenwerking met de bewoners van Gors-Opleeuw nog een ontmoetingsplek gecreëerd. Jongeren krijgen er een stuk ‘beemd’ waar ze in kunnen spelen, aangelegd met natuurlijke materialen. Op de poel komt een vlonder voor wateronderzoek en fruitbomen en picknickbanken nodigen uit tot het beleven van de nieuwe vallei.

De grondwerken en herinrichting van de vallei kosten samen € 104.000 en worden gefinancierd door Vlaanderen, de provincie en Natuurpunt vzw.

Contacteer ons
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Hilde Stulens Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Hilde Stulens Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL