Ruilverkaveling Jesseren trekt beek krom

Borgloon, Kortessem en Tongeren

Door de St-Annabeek in Gors-Opleeuw (Borgloon) terug een natuurlijke loop te geven, ontstaan er heel wat positieve effecten op natuur en waterhuishouding. De vroegere landbouwgronden in de vallei werden vanuit de Ruilverkaveling Jesseren omgeruild voor gunstiger gelegen percelen in het gebied

De Ruilverkaveling (RVK) van Jesseren is een instrument van de Vlaamse overheid dat wordt ingezet om in het gebied Jesseren (op grondgebied Borgloon, Kortessem en Tongeren) de structuur van de landbouwpercelen te verbeteren. De kleine kavels worden beter aaneengesloten en bereikbaar gemaakt door infrastructuurwerken. Daarnaast worden stukken van het gebied die minder aantrekkelijk zijn voor landbouw, omgevormd en ingericht tot natuurgebied.

Één van de typerende landschapsvormen voor Haspengouw, is de kleine beekvallei. De vallei van de St-Annabeek is er ook zo één. De beek werd vroeger recht getrokken en ingericht om de vallei snel te ontwateren. Door landbouw uit de vallei te halen en er natuur een kans te geven, is het nuttiger om de beek terug natuurlijk te laten kronkelen. Water wordt er zo langer vastgehouden, wat droogte in de toekomst helpt tegen te gaan. Drie nieuwe poelen maken het buffervermogen van de vallei nog groter. De nieuwe loop van de St-Annabeek zorgt op termijn voor een betere waterkwaliteit en een gevarieerdere natte natuur. Zes hectare voormalige akker en intensief gebruikte weilanden worden omgevormd tot bloemrijke hooilanden en moerassige zones. De vallei sluit verderop aan op het Natuurgebied Zammelen, waar in de toekomst de Mombeek wordt hersteld.

Momenteel zijn de werken voor de hermeandering van de St-Annabeek aan de gang. Je kunt er nog zeker een week de machines aan het werk zien. Natuurpunt vzw, in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), zorgen voor de uitvoering van de werken in opdracht van het Ruilverkavelingscomité Jesseren. Ook de provincie Limburg en Watering de Herk werkten aan dit beekherstel mee.

Aan het begin van de beekvallei wordt door Natuurpunt in samenwerking met de bewoners van Gors-Opleeuw nog een ontmoetingsplek gecreëerd. Jongeren krijgen er een stuk ‘beemd’ waar ze in kunnen spelen, aangelegd met natuurlijke materialen. Op de poel komt een vlonder voor wateronderzoek en fruitbomen en picknickbanken nodigen uit tot het beleven van de nieuwe vallei.

De grondwerken en herinrichting van de vallei kosten samen € 104.000 en worden gefinancierd door Vlaanderen, de provincie en Natuurpunt vzw.

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Hilde Stulens

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact