Skip to Content
Ruiteren, mennen en wandelen in de Assebroekse meersen zaterdag 22 september

Ruiteren, mennen en wandelen in de Assebroekse meersen zaterdag 22 september

Project Groene Fietsgordel Brugge heeft ook aandacht voor wandelaars en ruiters

Op zaterdag 22 september zijn ruiters, menners en wandelaars van harte welkom in de Assebroekse meersen om de nieuwe paden en routes te verkennen. Zowel de Ruiter- en menroute als de inrichting van de Assebroekse Meersen kaderen in het project ‘De Groene fietsgordel van Brugge’.

Project Groene fietsgordel Brugge

De Groene fietsgordel Brugge is een landinrichtingsproject dat op het terrein vorm krijgt door de samenwerking van verschillende partners: de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Provincie West-Vlaanderen, het Agentschap voor Bos en Groen, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Waterweg, de steden Brugge en Damme en de gemeenten Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke, Zuienkerke en Beernem.

Het hoofddoel van dit inrichtingsproject is het realiseren van een fietstraject rond Brugge. Via dit fietsnetwerk worden de verschillende groengebieden van en rond de stad Brugge en de open ruimte met elkaar verbonden. Ook de omgeving van de fietsgordel krijgt hier en daar in nieuwe inrichting zodat de fietser door een aangenaam landschap kan rijden. De fietslinken vormen zowel recreatieve als functionele fietsverbindingen tussen het buitengebied en het stedelijk weefsel. Daarnaast gaat er ook aandacht naar wandelaars en ruiters. Op zaterdag mogen zij alvast op verkenning en de nieuwe paden ontdekken. De paarden van de aanwezige ruiters en menners zullen in de namiddag (15u) ook worden gewijd op het kerkplein van Ver-Assebroek.

De Assebroekse meersen

De Assebroekse Meersen zijn een uniek stukje natuur in de Brugse rand van ca 75 ha. Ze vormen samen met de Chartreuzemeersen en de Gemene weiden een complex van laaggelegen vochtige weiden en hooilanden, omzoomd door populieren en knotwilgen. Door enkele inrichtingswerken zoals het graven van laantjes en het verbeteren van de waterhuishouding, kappingen en aanplantingen zorgen ANB en VLM ervoor dat fauna (bv weidevogels zoals tureluur en grutto of rietvogels zoals rietzanger en kleine karekiet) en flora (natte hooilanden met dotterbloemen en zegges) hier nog meer kansen krijgen. 
Daarnaast zorgen verbeteringswerken aan wegen en bruggen, een nieuwe picknickplaats en een uitkijkpunt bovenop een bunker ervoor dat de recreant op een aangename manier van het gebied kan genieten.
Al deze werken passen in een groter inrichtingsplan voor de Assebroekse Meersen. De eerste fase van dit plan werd nu beëindigd. Een tweede fase zal vanaf 2020 worden uitgevoerd.

Het volledige programma voor 22 september staat op de website van de VLM. Wandelaars zijn nog steeds welkom.

 

Contacteer ons
Els Seghers adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
EVa Verstraete projecleider, Vlaamse Landmaatschappij
Els Seghers adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
EVa Verstraete projecleider, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL