Ruiteren, mennen en wandelen in de Assebroekse meersen zaterdag 22 september

Project Groene Fietsgordel Brugge heeft ook aandacht voor wandelaars en ruiters

Op zaterdag 22 september zijn ruiters, menners en wandelaars van harte welkom in de Assebroekse meersen om de nieuwe paden en routes te verkennen. Zowel de Ruiter- en menroute als de inrichting van de Assebroekse Meersen kaderen in het project ‘De Groene fietsgordel van Brugge’.

Project Groene fietsgordel Brugge

De Groene fietsgordel Brugge is een landinrichtingsproject dat op het terrein vorm krijgt door de samenwerking van verschillende partners: de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Provincie West-Vlaanderen, het Agentschap voor Bos en Groen, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Waterweg, de steden Brugge en Damme en de gemeenten Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke, Zuienkerke en Beernem.

Het hoofddoel van dit inrichtingsproject is het realiseren van een fietstraject rond Brugge. Via dit fietsnetwerk worden de verschillende groengebieden van en rond de stad Brugge en de open ruimte met elkaar verbonden. Ook de omgeving van de fietsgordel krijgt hier en daar in nieuwe inrichting zodat de fietser door een aangenaam landschap kan rijden. De fietslinken vormen zowel recreatieve als functionele fietsverbindingen tussen het buitengebied en het stedelijk weefsel. Daarnaast gaat er ook aandacht naar wandelaars en ruiters. Op zaterdag mogen zij alvast op verkenning en de nieuwe paden ontdekken. De paarden van de aanwezige ruiters en menners zullen in de namiddag (15u) ook worden gewijd op het kerkplein van Ver-Assebroek.

De Assebroekse meersen

De Assebroekse Meersen zijn een uniek stukje natuur in de Brugse rand van ca 75 ha. Ze vormen samen met de Chartreuzemeersen en de Gemene weiden een complex van laaggelegen vochtige weiden en hooilanden, omzoomd door populieren en knotwilgen. Door enkele inrichtingswerken zoals het graven van laantjes en het verbeteren van de waterhuishouding, kappingen en aanplantingen zorgen ANB en VLM ervoor dat fauna (bv weidevogels zoals tureluur en grutto of rietvogels zoals rietzanger en kleine karekiet) en flora (natte hooilanden met dotterbloemen en zegges) hier nog meer kansen krijgen. 
Daarnaast zorgen verbeteringswerken aan wegen en bruggen, een nieuwe picknickplaats en een uitkijkpunt bovenop een bunker ervoor dat de recreant op een aangename manier van het gebied kan genieten.
Al deze werken passen in een groter inrichtingsplan voor de Assebroekse Meersen. De eerste fase van dit plan werd nu beëindigd. Een tweede fase zal vanaf 2020 worden uitgevoerd.

Het volledige programma voor 22 september staat op de website van de VLM. Wandelaars zijn nog steeds welkom.

 

Els Seghers

adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

EVa Verstraete

projecleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact