Skip to Content
Schoolkinderen Dworp planten hagen en fruitbomen

Schoolkinderen Dworp planten hagen en fruitbomen

Na een zorgvuldige voorbereidingsperiode beginnen dit voorjaar de werken aan en rond de Kapittelbeek in Dworp. Dit is meteen de start van de realisatie van het landinrichtingsproject Land van Teirlinck. Het eerste dossier focust op de aanplanting van hoogstamfruitbomen, houtkanten en hagen.

Tussen het Krabbospad en de Alsembergsesteenweg komt er een weide met hoogstamfruitbomen en picknickbanken. Bij de aanplanting van de fruitbomen is er ook ruimte voor plukfruit: fruit dat toevallige voorbijgangers naar believen zelf mogen plukken.

De wijk ‘het Geer’ krijgt er in de onmiddellijke omgeving een kriekenboomgaard bij en ziet de bestaande bosrand in de buurt uitbreiden. Houtkanten en hagen langs de perceelsgrenzen zullen fungeren als erosieremmers: ze moeten onder meer voorkomen dat modder en water afstroomt naar de lagergelegen gebieden. De sociale werkplaats, Pro Natura vzw, voert de werken uit. De totale kostprijs van de beplantingswerken bedraagt 64.500 euro. Van dat bedrag betaalt de gemeente Beersel 9.700 euro. De Vlaamse Landmaatschappij subsidieert voor 22.500 euro met middelen van het landinrichtingsproject Land van Teirlinck. De overige 32.300 euro neemt de Europese Unie voor haar rekening in het kader van een Life+-project.

Op 12 maart 2015 om 10 uur gaven schepen Veerle Leroy van de gemeente Beersel en afdelingshoofd Stijn Messiaen van de Vlaamse Landmaatschappij een woordje uitleg. Daarna plantten zij samen met de kinderen van de nabijgelegen lagere scholen van Dworp en de oorspronkelijke initiatiefnemers van het project, Hugo Casaer, Piet Onnockx en Jan Steyaert, de eerste bomen aan.


Begin 2016 volgen ook de inrichtingswerken aan de Kapittelbeek en aan het Consciencepad in de wijk het Geer. Meteen staat ook een vernieuwing van de speeltuin in de wijk op het programma.

Het Landinrichtingsproject Land van Teirlinck omvat de gemeenten Beersel en Linkebeek. Het project is genoemd naar de schrijver Herman Teirlinck die in beide gemeenten heeft gewoond en geïnspireerd werd door het gevarieerde landschap. Met dit project willen we dat aantrekkelijke en afwisselende landschap behouden en versterken. Een eerste plan werd uitgewerkt voor de Kapittelbeek in Dworp. Dit project is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Overheid (VLM), de provincie Vlaams-Brabant, Natuurpunt en de gemeente Beersel. Het wordt mee gefinancierd vanuit Life-Europa Green4Grey.

Contacteer ons
Olga Jongeneelen Vlaamse Landmaatschappij
Olga Jongeneelen Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL