Schrijf je in voor één van onze gratis infosessies op Agriflanders

Kom meer te weten over de beheerovereenkomsten, de meerwaarde van wilde bijen voor landbouw en het subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER

Tijdens Agriflanders organiseert de Vlaamse Landmaatschappij studienamiddagen over de beheerovereekomsten en het Europees project BEESPOKE op 12 januari en een studienamiddag over LEADER op 13 januari.

Beheerovereenkomsten voor meer biodiversiteit op het platteland – donderdag 12 januari - zaal Flex 4

Op donderdag 12 januari van 13.30 tot 15 uur vindt de studienamiddag ‘Beheerovereenkomsten voor meer biodiversiteit op het platteland’ plaats. Tijdens de studienamiddag lichten we de beheerovereenkomsten toe. We gaan ook in gesprek met een landbouwer, Matthias D’haese (ABS) en Sanne Govaert (Natuurpunt) over de beheerovereenkomsten en de meerwaarde van agrarisch natuurbeheer.

Alle info over de studiedag over de beheerovereenkomsten leest u op onze website.

Hoe kunnen wilde bijen en landbouwers elkaar helpen? – donderdag 12 januari - zaal Flex 4

De VLM organiseert op donderdag 12 januari van 15 uur tot 16.30 uur de studienamiddag ‘Hoe kunnen wilde bijen en landbouwers elkaar helpen?’ Binnen het Europees project BEESPOKE wordt onderzocht hoe het aantal natuurlijke bestuivers kan verhoogd worden, en worden op maat gemaakte bloemenstroken ontwikkeld. U hoort er alles over tijdens deze infosessie. We nodigden sprekers Ivan Meeus (Universiteit Gent), Thomas Van Loo (Inagro) en Ellen De Buck (Ecoflora) uit.

‘Met LEADER het platteland in’ – vrijdag 13 januari - zaal Flex 4

Deze studiedag vindt plaats op 13 januari van 14 tot 15.30 uur. LEADER is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Daarnaast is LEADER ook een werkwijze. Verschillende vertegenwoordigers uit de lokale plattelandsgemeenschap, waaronder landbouwers, bepalen in hun gebied samen de strategie voor een duurzame ontwikkeling en voeren die strategie uit via projectoproepen. Tijdens deze sessie leggen we u uit hoe landbouwers als ondernemers zelf LEADER-projecten op poten kunnen zetten of ondersteunen, en met LEADER de uitdagingen op het platteland mee kunnen aanpakken.

Programma en inschrijven

Een toegangskaart voor de beurs is niet nodig om de studienamiddagen bij te wonen. Deelname aan de studiedagen op Agriflanders is gratis, maar inschrijven is verplicht. Meer informatie over de studiedagen en de inschrijvingsformulieren vindt u op www.vlm.be < evenementen (blokje rechts onderaan aan de pagina) + doorklikken naar het event van uw keuze.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact