Slib ruimen voor helder water in Kampenhout

In de gemeente Kampenhout werd in augustus al een oude stortplaats in het natuurgebied Torfbroek geruimd. Vanaf de herfstvakantie wordt de Fauna&Floravijver uit het natuurgebied ontslibd.

In 2018 werd voor het erkende natuurreservaat Torfbroek het ‘Natuurinrichtingsproject Torfbroek’ goedgekeurd. Daardoor verbindt Vlaanderen zich ertoe om ongeveer twee miljoen euro in het natuurgebied te investeren. De middelen worden ingezet om enkele zones opnieuw in te richten, de waterhuishouding te verbeteren, het beheer efficiënter te kunnen uitvoeren en recreatie een plaats te geven.

De eerste grote ingreep die in augustus werd afgerond, was de sanering en ruiming van een historisch stort aan de Visserijlaan. Nu die werken achter de rug zijn, start in de herfstvakantie de  volgende fase in de ontwikkeling van het Torfbroek.

De Fauna&Floravijver aan de rand van het Torfbroek werd verschillende jaren gebruikt als visvijver. Bladval, het hoge visbestand en het regelmatig bijvoeren van vissen, vergrootte de sliblaag in deze vijver op sommige plaatsen tot meer dan een halve meter. Licht bereikt er de bodem nog nauwelijks door het zwevende slib.

Het water dat in de vijver opwelt is van nature kalkrijk en helder, wat voor een uniek, voedselarm biotoop zorgt, waar bijvoorbeeld kranswieren goed in gedijen. Om de vijver terug helder te krijgen, start in de herfstvakantie een aannemer met werken om en aan de vijver. De oeverzones werden eerder dit jaar terug vrij gemaakt van de hogere bomen, waardoor er een zone hakhout ontstaat dat onder beheer komt. Het riet wordt grotendeels verwijderd om verlanding tegen te gaan. Erna start het wegzuigen van de sliblaag uit de vijver. Dit gebeurt vanop een boot die het slib naar een ‘laguneringsveld’ pompt. In dat veld loopt het water uit het slib weg en dikt het slib indikken en droogt het uit, waarna het kan afgevoerd worden.

De werken duren enkele weken en het verwachte prijskaartje wordt geschat op € 450.000 euro, dat door Vlaanderen gedragen wordt.

Na de Fauna&Floravijver, wordt er op nog twee plaatsen in het Torfbroek ontslibd. Tijdens de werken is er mogelijk wat hinder voor bezoekers aan het gebied, maar deze werken zijn nodig het Torfbroek aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor zowel buurtbewoners als bezoekers. 

Het natuurinrichtingsproject Torfbroek is een samenwerking van de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos en de gemeente Kampenhout. Dit project wordt uitgevoerd in het kader van PDPO.

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Zeger Jespers

Projectmanager, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact