Sneller en veiliger fietsen tussen Kapellestraat en Faliestraat in Oostkamp

Bewoners uit de Stuivenbergstraat, Faliestraat, Dolagestraat en omgeving kunnen voortaan comfortabel door een groen landschap naar de wijk Nieuwenhove en Oostkamp-centrum fietsen. Via het landinrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse heeft de Vlaamse Landmaatschappij een nieuwe fiets- en wandelverbinding aangelegd tussen de Kapellestraat en de Faliestraat. De buurtbewoners hebben het pad vanavond ingefietst samen met de gemeente Oostkamp, het Agentschap voor Natuur en Bos en de VLM.

Fietsers hebben er een snelle en veilige verbinding bij om vanaf het kanaal Gent-Brugge en de stationsomgeving van Oostkamp naar de brug over de E40 te rijden. Van daaruit kunnen ze verder doorsteken naar het Nieuwenhovebos. ​ Voor wandelaars vormt het pad een extraatje dat door het landbouw- en natuurgebied leidt.

Vloedbrug over de Rivierbeek gerestaureerd

De nieuwe verbinding loopt door de vallei van de Rivierbeek en kruist de beek via de oude Vloedbrug. Die is cruciaal om de Rivierbeek over te steken. Ze werd daarom grondig gereinigd, ​ het baksteenmetselwerk werd hier en daar hersteld en de brug werd hervoegd.

Het nieuwe pad slingert door de percelen van Natuur en Bos en zorgt voor extra natuurbeleving. De VLM stond in voor de nodige grondaankopen. Zo werd een deel van de private toegangsweg naar het kasteeldomein De Cellen aangekocht van diverse eigenaars om er een openbare weg van te maken. De gemeente Oostkamp draagt bij in de kosten van de terreinwerken en neemt het beheer van het pad voor haar rekening. De verbinding zal in de nabije toekomst opgenomen worden in het wandel- en fietsnetwerk van Westtoer. Voor de wandelaars voorziet Natuur en Bos een extra wandelpad naar het bos ‘De Cellen’.

Het pad werd aangelegd in ongebonden porfiersteenslag, zodat water kan infiltreren. Het heeft een breedte van 2 meter. ​

Het nieuwe pad werd meteen ingefietst
Het nieuwe pad werd meteen ingefietst

Erkenning als Trage Weg: Vloedpad

De werkgroep Trage wegen Oostkamp heeft het pad gedoopt tot het Vloedpad. In de buurt van de Rivierbeek stond vroeger de Vloedhoeve. Aan beide zijden van het pad komt een Trage Wegen-bord met de naam ‘Vloedpad’.

Burgemeester Jan De Keyser onthult het Trage Wegenbord
Burgemeester Jan De Keyser onthult het Trage Wegenbord

Landinrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse

Door de natte winter en de soms hoge waterstanden hebben de werken langer geduurd dan aanvankelijk voorzien. De totale kostprijs voor de aanleg van het Vloedpad en het herstel van de brug is 248.000 euro. Omdat de werken kaderen in het landinrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, werden ze voor 70% betaald met subsidies landinrichting van het Vlaams Gewest. De overige 30% werd gefinancierd door de gemeente Oostkamp.

 

Wouter Deventer

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact