Skip to Content
Start openbaar onderzoek landinrichtingsplan 'Mijn Mangelbeek'

Start openbaar onderzoek landinrichtingsplan 'Mijn Mangelbeek'

Infoavond over ontwerpplan op maandag 6 mei in Heusden-Zolder

Op maandag 6 mei start het openbaar onderzoek over het ontwerp van het landinrichtingsplan ‘Mijn Mangelbeek’. Die avond organiseren de gemeente Heusden-Zolder en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) tussen 16 en 20 uur een infomoment in de ZLDR Luchtfabriek. Aanwezigen kunnen de plannen inkijken en vragen stellen aan projectmedewerkers.

Het ontwerp landinrichtingsplan omvat maatregelen om de Mangelbeekvallei opnieuw meer natuurlijk in te richten en een glansrol te geven als centrale, verbindende plek tussen Heusden en Zolder. Zo worden mijnbelevingsplekken ingericht en veel kilometers veilige wandel- en fietswegen aangelegd tussen de verschillende dorpskernen van Heusden en Zolder. ​In dit ontwerpplan staan ook maatregelen om te onderzoeken hoe de natuurlijke waterhuishouding in de beekvallei kan hersteld worden. Hiervoor geeft de Europese Unie subsidies via het Interregproject Green WIN.

De Mangelbeekvallei is een van de zeven beekvalleien die De Wijers, het land van 1001 vijvers, kenmerken. In Heusden-Zolder is de Mangelbeekvallei een grote aaneengesloten open ruimte die centraal tussen de woonkernen van Heusden en Zolder ligt. Het afwisselend landschap met natte natuur, kleine landbouwkavels, vijvers en kastelen nodigt uit tot wandelen, fietsen en ontmoetingen in het groen. Ook het mijnverleden heeft haar sporen nagelaten. De mijnverzakkingen hebben het natuurlijk watersysteem in de Mangelbeekvallei sterk verstoord. Daardoor zijn sommige gronden te nat geworden en andere te droog en wordt waardevolle fauna en flora bedreigd.

De voorbije twee jaar werkte de Vlaamse Landmaatschappij een landinrichtingsplan uit om de kwaliteiten van de Mangelbeekvallei verder uit te bouwen. Samen met bewoners en partners wil VLM de verborgen en vergeten Mangelbeekvallei omvormen naar ‘Mijn Mangelbeek’, een plek die terug gekoesterd wordt door buurtbewoners en waar je al wandelend en fietsend De Wijers en het mijnerfgoed kan verkennen. Daarnaast is het zeker van belang om de aanwezige natuurkernen te versterken en in te zetten op de troeven die de vallei heeft als natuurverbinding en klimaatbuffer. De partners die meewerken aan dit project zijn de gemeenten Heusden-Zolder en Lummen,  provincie Limburg, Limburgs Landschap vzw, Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse Landmaatschappij en het Interreg-project Green WIN.

Van maandag 6 mei tot en met dinsdag 4 juni 2019 organiseren de gemeenten Lummen en Heusden-Zolder een openbaar onderzoek over het ontwerp landinrichtingsplan (LIP) Mijn Mangelbeek. Gedurende die periode kan iedereen het plan gaan inkijken in het gemeentehuis van beide gemeenten. De plannen kunnen ook geraadpleegd worden op de websites van deze gemeenten en op de website van VLM. Tijdens het openbaar onderzoek is er de gelegenheid om bezwaren en opmerkingen over de inhoud van het ontwerp landinrichtingsplan in te dienen bij een van beide gemeentebesturen.

Contacteer ons
Annick Serdons Communicatieverantwoordelijke regio Oost, vlm
Hilde Haezebrouck planontwerper, VLM
Stan Forier planontwerper, VLM
Karel Stevens projectmanager, VLM
Annick Serdons Communicatieverantwoordelijke regio Oost, vlm
Hilde Haezebrouck planontwerper, VLM
Stan Forier planontwerper, VLM
Karel Stevens projectmanager, VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL