Start openbaar onderzoek Landinrichtingsplan ‘Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven’

Het Landinrichtingsplan (LIP) Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven gaat in openbaar onderzoek van 1 tot en met 31 oktober 2020. Hierover organiseert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) samen met de betrokken gemeentes Hasselt, Zonhoven en Genk een infocampagne.

Landbouw en natuur versterken in het Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven en beleefbaar maken voor buurtbewoners

De voorbije jaren werkte de Vlaamse Landmaatschappij samen met drie gemeenten en andere partners in De Wijers een landinrichtingsplan uit met als missie de landbouw én de natuur in het gebied te versterken met respect voor het historische open grasrijk landschap. We verankeren de landbouw er duurzaam; we verbinden de aanwezige topnatuur met elkaar; we geven ruimte aan water en maken het gebied voor iedereen meer (be)leefbaar. Zo zal dit open stukje van De Wijers in de toekomst een landbouwgebied zijn met veilige wandel- en fietspaden, dat functioneert als klimaatbuffer en waar bedreigde planten- en diersoorten hun plek vinden. Kortom een bloeiend en grasrijk Wijerlandschap waar iedereen kan van genieten.

Hiervoor nemen we maatregelen in vier zones in het projectgebied:

  1. De omgeving van de Kauwbosstraat-Boekrakelaan en Ter Heide richten we opnieuw in met meer oog voor natuur, toegankelijkheid en beleving voor iedereen;
  2. De Slangbeekvallei versterken we als natuurverbinding, waarbij we kiezen voor een klimaatvriendelijke en beleefbare herinrichting met extra waterberging;
  3. In Kiewit bouwen we het netwerk van trage wegen verder uit;
  4. Daalheide hertekenen we en bouwen het uit als een landschapspark voor landbouw. We versterken daarmee de (be)leefbaarheid van het landschap.

Start openbaar onderzoek

Van 1 tot en met 31 oktober 2020 organiseren de gemeenten Zonhoven, Hasselt en Genk het openbaar onderzoek over het ontwerp landinrichtingsplan (LIP) Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven. Gedurende deze periode kan iedereen het plan raadplegen en opmerkingen indienen. Het plan is te vinden op de websites van deze gemeenten of op de website van VLM.

Infocampagne

Om de inwoners te informeren over de maatregelen, organiseren we over het landinrichtingsplan een permanente tentoonstelling in Kiewit en Zonhoven. Alle inwoners kunnen van 30 september tot en met 31 oktober doorlopend op twee locaties (in openlucht) de info op spandoeken bekijken:

  • Kiewit: op de parking tegenover de kerk (kruispunt Kempische Steenweg en Tulpinstraat)
  • Zonhoven: voor 'Uitpunt', Heuvenstraat 4, in Zonhoven

Wie graag meer uitleg wil, is ook welkom op twee infodagen, waarbij collega's van VLM aanwezig zijn aan de spandoeken om de info toe te lichten:

  • Kiewit: infodag op woensdag 30 september van 14.00 tot 19.00 uur
  • Zonhoven: infodag op vrijdag 9 oktober van 14.00 tot 19.00 uur

Bij slecht weer op een van deze infodagen voorzien we een nieuw moment. Dit moment maken we ook bekend in de agenda op onze website en publiceren we ter plaatse aan de spandoeken.

Je vindt alle informatie over het plan via deze interactieve tool: 

 
Landinrichtingsplan Openruimtegebied Kiewit- Zonhoven
De Wijers is een uniek 700 hectare groot gebied dat zich uitstrekt over 7 gemeenten in het centrum van Limburg. Het is een streek waar veel Limburgers wonen en werken in een prachtig landsc…
Ga naar deze sway

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Karel Stevens

Projectmanager De WIjers, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact