Start openbaar onderzoek Vlaamse ontwerp Mestactieprogramma MAP5

Vrijdag 6 maart 2015 — In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma (MAP 5) opgesteld voor de periode 2015-2018. Het mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het openbaar onderzoek over het ontwerp-MAP 5 loopt van 6 maart 2015 tot en met 4 mei 2015.

Eén van de stappen in de totstandkoming van het vijfde mestactieprogramma is de uitvoering van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) waarin de effecten van het ontwerp-mestactieprogramma op het leefmilieu onderzocht worden. Tussen 6 maart en 4 mei 2015 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 en het plan-MER inkijken via de website van de VLM (www.vlm.be). Opmerkingen op het ontwerp-MAP 5 en het plan-MER moeten via het digitale inspraakformulier op de website van de VLM ingediend worden.

De opmerkingen uit het openbaar onderzoek zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2015-2018. De laatste besprekingen met de Europese Commissie over het vijfde mestactieprogramma lopen nog. Ook die besprekingen kunnen eventueel nog beperkte wijzigingen teweegbrengen aan het definitieve mestactieprogramma.

Kevin Grauwels Dienst Mestbeleid at Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM at Vlaamse Landmaatschappij