Start werken in Dauteweyers om groene boomkikker alle kansen te geven

Dit voorjaar keurde Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de subsidie goed voor de natuurwerken in Dauteweyers (gemeente Diepenbeek). De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) krijgt daarbij de opdracht het natuurgebied Dauteweyers zo in te richten dat de bedreigde boomkikker alle kansen krijgt om te overleven en zich voort te planten. Deze week start VLM met de uitvoering van de eerste fase van werken.

Niet alleen de Vlaamse overheid, maar ook Europa investeert mee via het Life+project Green4Grey. Bovendien dragen ook de gemeente Diepenbeek, de provincie Limburg en Natuurpunt vzw bij in de kosten die ongeveer 202.000 euro zullen bedragen.

Vijverherstel om de boomkikker alle kansen te geven

De boomkikker is een kleine, felgroene kikker die tot de meest bedreigde amfibiesoorten van Vlaanderen behoort. Het is de Limburgse adoptiesoort van de gemeente Diepenbeek en een kieskeurig beestje. Zo houdt hij vooral van zonnige ruigtes en (braam)struwelen met veel grote bladeren om op te zonnen en met veel bloemen en vruchten die insecten aantrekken. Om eitjes af te zetten heeft hij nood aan ondiepe, snel opwarmende vijvers en poelen zonder vissen en met watervegetatie. Om de boomkikker meer mogelijkheden te geven in het gebied Dauteweyers, richt de VLM dit natuurgebied ecologisch en hydrologisch opnieuw in.

Nu het broedseizoen gedaan is, kan de aannemer starten met de werken om de vijvers opnieuw open te maken. De oevers van de vijvers worden eerst verstevigd en hersteld. Een bomenrij die de oevers momenteel destabiliseert en veel ongewenste schaduw werpt op de vijvers, zal grotendeels gekapt worden. Door gericht bomen te kappen, gaan de eeuwenoude vijvers niet lekken en leeglopen en krijgen de oevers voldoende zonlicht voor de boomkikker.

Om de boomkikkers te laten overleven, is het ook belangrijk dat de vijvers in de winterperiode droog staan en visvraat vermeden wordt. Vissen jagen in het voorjaar immers op de jonge kikkervisjes. De vijvers worden daarom aangepast en het verouderde vul- en aflaatsysteem van de vijvers wordt vernieuwd zodat de vijvers volledig kunnen leeglopen om ze vrij van vissen te houden.

De vijvers kunnen opnieuw gevuld worden door een nieuwe bevoorradingsgracht te graven die aansluit op de Dautenbeek. De permanente watervoorziening wordt mogelijk gemaakt door de bodem van de Dautenbeek blijvend te verhogen. Het historisch grachtensysteem in de aanpalende weide wordt hersteld om het regenwater af te voeren en verzuring te voorkomen.

Ook de kamsalamander, de ijsvogel, zeldzame libellen, watervogels en zeldzame oeverplanten varen wel bij een gezonder vijversysteem.

Wandelgebied en onthaalpunt van De Wijers

Een gebied als de Dauteweyers leent zich uitstekend als wandelgebied voor omwonenden. Door de wandelpaden te verbeteren en belevingselementen en infoborden te plaatsen, wordt dit gebied toegankelijker voor recreanten. In de Heidestraat worden in een latere fase zitbanken met zicht op de vijvers geplaatst. Er komen ook picknickbanken en een vlonder op de vijver. Via een nieuwe wandelbrug over de Demer zal het gebied in verbinding staan met het Demerstrand, het toekomstig onthaalpunt van ‘De Wijers, het land van 1001 vijvers’.

Ook elders wordt er geïnvesteerd om De Wijers als regio op de kaart te zetten. Zo zijn de werken in het kader van het inrichtingsplan Schansbroek (aan de mijn van Waterschei in Genk) volop in uitvoering en zijn begin augustus de eerste werken aan de Slagmolen (Genk) gestart. Daarnaast keurde de Vlaamse regering in 2017 op voorstel van Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw nog eens extra 5,2 miljoen euro goed voor de ontwikkeling van de regio De Wijers.

Minister Schauvliege: door de boomkikker als hefboomsoort te gebruiken in Dauteweyers, kan VLM het gebied zo herinrichten dat de verschillende speciale soorten in dit natuurgebied er wel bij varen. We maken Dauteweyers ook toegankelijker, zodat meer mensen van dit mooie stukje natuur kunnen genieten.

 

 

 

Green4Grey logo web.png

PNG - 77 Kb

LIFE.jpg

JPG - 184 Kb

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Karel Stevens

projectmanager De Wijers

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact