Start werken portaal Leeuwenhof in groenpool Vinderhoutse bossen

Eind deze maand start een aannemer met de herinrichting van het portaal Leeuwenhof, één van de drie portalen van de groenpool “Vinderhoutse Bossen”. Jeugdhuis “Chez Choseken” zal integraal deel uitmaken van de nieuwe onthaalzone met extra parkeerruimte voor fietsen, een boomgaard en een picknickplek. Voor de fietsers zal de aanleg van een nieuwe en veilige verbinding met het fietspad langs de R4 een belangrijke verbetering zijn.

Het portaal Leeuwenhof ligt langs de Beekstraat en sluit in het noorden aan bij de waardevolle oude boskern en in het westen bij het bulkenlandschap. Het centraal gelegen landgoed wordt opgewaardeerd: er komt extra bos en natte natuur. Wandel- en fietspaden worden heraangelegd. Dit zal enerzijds de veiligheid verhogen en anderzijds ook minder mobiele personen meer toegang geven tot de groenpool.

De zuidelijke zone aan het jeugdhuis “Chez Choseken” wordt ingericht als onthaalpoort : er komt een nieuwe boomgaard met picknickplaats en op de parking komt er extra ruimte voor het stallen van fietsen en een infopunt.

© VLM, visualisatie portaal Leeuwenhof ter hoogte van jeugdhuis 'Chez Choseken'
© VLM, visualisatie portaal Leeuwenhof ter hoogte van jeugdhuis 'Chez Choseken'

De zone met vijvers langs de R4 wordt toegankelijk gemaakt voor wandelaars en krijgt een zitgelegenheid en een natuurlijke speelzone. Er komt ook een nieuwe veilige verbinding van het fietspad langs de R4 met het portaal. Hierdoor kunnen fietsers de op- en afrit van de Beekstraat vermijden.

"Stap voor stap breiden we de Vinderhoutse bossen verder uit tot een bos van wel 260 hectare groot waar jong en oud terecht kunnen om te ravotten of om te ontspannen. Het afgelopen jaar klonk de roep naar toegankelijke natuur luider dan ooit. Het portaal Leeuwenhof zal daar een antwoord op bieden en natuurliefhebbers verwelkomen in deze groene long in Oost-Vlaanderen", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

© VLM, Herinrichting portaal Leeuwenhof
© VLM, Herinrichting portaal Leeuwenhof

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaat aannemer Mahieu n.v. eind juni 2021 van start met de werken. Voor het bouwverlof zal de aannemer de werf voorbereiden en worden de noodzakelijke kapwerken uitgevoerd voor de aanleg van de paden, na het bouwverlof volgt de rest van de werken. Er zullen dus een aantal bomen en struiken gerooid worden, maar dit blijft beperkt tot het strikte minimum. ​
De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 120 werkdagen, de afwerking van het portaal zal vermoedelijk in het voorjaar 2022 rond zijn. Tijdens de werken kan er plaatselijk hinder zijn, de toegang tot de woningen blijft verzekerd. De bestaande rode, groene en oranje wandelroute in de groenpool zullen ook tijdelijk worden aangepast. Hiervoor komen er extra wegwijzers en de overzichtskaart krijgt een update, zowel op terrein, als online op RouteYou.

Drie diensten van de Vlaamse overheid (AGOP, ANB en AWV) en de Stad Gent financieren deze werken. De totale kostprijs is geraamd op € 649.127 (incl. btw)

De nieuwe toegangspoort zal de aantrekkingskracht van de Vinderhoutse Bossen, nu al één van de favoriete wandelplekken van Gentenaars, nog vergroten. De boomgaard, de picknickplek, de speelzone en grotere parkeerruimte voor fietsen zijn echte troeven. We denken aan iedereen: meer zitgelegenheid en de heraanleg van fiets- en wandelpaden moet ook minder mobiele personen toelaten te komen genieten.” Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

De laatste stand van zaken i.v.m. de werken zal steeds terug te vinden zijn op www.vlm.be\vinderhoutsebossen

Uitvoering andere werken in de groenpool

Naast het dossier Leeuwenhof zijn er ook nog andere werken in uitvoering of voorbereiding.

De Stad Gent heeft de omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van het portaal De Campagne. Na goedkeuring van de vergunning kan de procedure worden opgestart om een aannemer aan te stellen. De stad hoopt om eind 2021 te starten met de werken. De voortgang van dit dossier is te volgen op de projectpagina van de Stad Gent.

​ ​ ​ ©Stad Gent, toekomstbeeld Portaal De Campagne
​ ​ ​ ©Stad Gent, toekomstbeeld Portaal De Campagne

In het voorjaar werden 2 verkeerskussens en verkeersborden '50 km/u' en ‘overstekend wild’ geplaatst in de Bosstraat. Trager autoverkeer zal het aantal aanrijdingen met wild verlagen en zal wandelaars toelaten de Bosstraat veiliger te kruisen.

Op langere termijn plant de Stad Gent een overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer over de herinrichting van de Bosstraat. Deze herinrichting moet passen in de verkeersafwikkeling van Gent-West.

Verkeerskussens in Bosstraat
Verkeerskussens in Bosstraat

Sinds de start van het project 'Groenpool Vinderhoutse Bossen' (9 mei 2012), is al meer dan 50 ha bosuitbreiding gerealiseerd. Daarvoor werden op verschillende plaatsen in het gebied al ongeveer 60.000 nieuwe bomen aangeplant. Het is de bedoeling om de groenpool uit te breiden met 156 ha nieuw bos rondom de historische boskern om op die manier een groenpool van 260 ha te bekomen waar iedereen van kan genieten. ​
In februari 2021 werden dicht bij de oude boskern meer dan 9.000 bomen geplant, waardoor er bijna 9 ha nieuw bos bij kwam. Deze werken zijn de voorbode van de grote bosaanplant die volgende winter (2021-2022) op de planning staat en waardoor de groenpool met 35 ha nieuw bos zal uitbreiden.

© VLM, Kaart stand van zaken realisaties juni 2021
© VLM, Kaart stand van zaken realisaties juni 2021

De groenpool Vinderhoutse Bossen in een notendop

In 2012 keurde de bevoegde minister het inrichtingsplan voor de Groenpool Vinderhoutse Bossen goed. Het is naast het Parkbos en het Oud vliegveld Oostakker-Lochristi één van de groenpolen die de Vlaamse overheid samen met de lokale partners (provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent, gemeente Lievegem, Natuurpunt) aan de rand van de stad Gent vorm wil geven.

De Groenpool Vinderhoutse Bossen ligt ten westen van Gent, grotendeels op het grondgebied van Gent (Drongen en Mariakerke) en een stukje op het grondgebied van Lievegem (Vinderhoute). De groenpool zal voor 156 hectare nieuw bos zorgen rond de bestaande waardevolle boskern. Verder komt er 18 hectare waardevolle natuur en landschap bij. Om het gebied voor wandelaars en fietsers toegankelijk te maken, komen er extra paden en onthaalvoorzieningen. Het landgoed Leeuwenhof, het domein Claeys-Boúúaert en het landgoed De Campagne zullen uitgroeien tot drie portalen van waaruit bezoekers de groenpool kunnen verkennen.

Voor de realisatie van de volledige Groenpool Vinderhoutse Bossen is 13,5 miljoen euro voorzien waarvan 12 miljoen van de Vlaamse overheid. De provincie Oost-Vlaanderen draagt 400.000 euro bij voor een extensief speelbos met voorzieningen voor volkstuinen. De Stad Gent financiert 1 miljoen euro voor de uitbouw van de groenpool nabij het landgoed en de kinderboerderij De Campagne en voor hun aandeel in de wegenstructuur. De gemeente Lievegem voorziet 30.000 euro voor aanpassingen van de wegeninfrastructuur op haar grondgebied.

 

Wie op de hoogte wil blijven van het project kan inschrijven op een digitale nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar vinderhoutsebossen@vlm.be

Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op www.vlm.be/vinderhoutse bossen, de meest recente nieuwsbrief werd deze week verstuurd.

Voor meer informatie:

  • Toon Van Coillie, projectleider ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ toon.vancoillie@vlm.be
  • Michaël Roos, leidend ambtenaar van de werken ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ michael.roos@vlm.be

 

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact