Steek de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen voor een meer klimaatrobuuste Oudlandpolder

Tot 100 % cofinanciering voor kleinschalige projecten van burgers en organisaties

Het landinrichtingsproject Oudlandpolder zet met 600.000 euro aan subsidies in op het versneld klimaatrobuust maken van de polder. Met een volledige terugbetaling van kleine, maar structurele maatregelen inzake waterinfiltratie en vernatting wil de Vlaamse overheid een boost geven aan één van de basisdoelstellingen van het landinrichtingsproject. Ze maakt hiervoor extra middelen vrij via het actieplan Blue Deal en roept bewoners, organisaties en verenigingen op tot actie op eigen terrein. Een projectaanvraag indienen kan tot 1 oktober 2022.

De Oudlandpolder is het landelijke gebied ten noordwesten van Brugge, tussen het Boudewijnkanaal, het kanaal Brugge-Oostende en de Noordzee. Het open polderlandschap in de Oudlandpolder is eeuwen geleden door de mens gemaakt. Door dijken te bouwen en grachten te delven, slaagden onze voorouders erin om de kustvlakte tegen overstromingen te beschermen.

Via het landinrichtingsproject werken meer dan 20 partners samen aan de toekomst van de Oudlandpolder. Er wordt o.a. gedacht aan projecten om meer water op te slaan, aan ondersteuning van landbouwers bij de omschakeling naar teelten die minder water nodig hebben…. Zulke projecten kunnen niet op korte termijn worden gerealiseerd, omdat ze veel voorbereiding en overleg vragen.

Ook landbouw heeft een toekomst in de Oudlandpolder
Ook landbouw heeft een toekomst in de Oudlandpolder

Kleinschalige projecten kunnen veel sneller worden uitgevoerd. Daarom nodigt de Vlaamse Landmaatschappij individuen en organisaties uit om zelf kleine projecten op te starten én uit te voeren. Inwoners en organisaties in de Oudlandpolder kunnen een subsidie krijgen voor projecten die de Oudlandpolder klimaatbestendiger maken of de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Een volledige terugbetaling is mogelijk voor structurele maatregelen rond waterinfiltratie of vernatting en tot 50% via subsidies landinrichting voor maatregelen rond biodiversiteit, landschapszorg, vergroening en recreatieve belevingswaarde. Enkele concrete voorbeelden:

  • zorgen voor extra capaciteit om water op te slaan of om regenwater te laten infiltreren zodat water langer in het gebied blijft: aanleggen van poelen, opstuwen van private waterlopen, vernatten van percelen met plas-draspompen;
  • zorgen voor extra groen en meer weilanden om de effecten van klimaatverandering te milderen: aanplanten van (schaduw)bomen, hagen, heggen, houtkanten, een pluktuin, een boomgaard, … Dit kan in het buitengebied, maar even goed in de vele historische kernen van de Oudlandpolder (Zwankendamme, Lissewege, Stalhille, Zuienkerke, Nieuwmunster, Houthave, Meetkerke, Vlissegem en Klemskerke);
  • de biodiversiteit vergroten door natuurherstel of -ontwikkeling;
  • infrastructuur bouwen om streekbezoekers beter te ontvangen of iets unieks aan te bieden;
Meer zorg voor water zodat we de klimaatveranderingen aan kunnen
Meer zorg voor water zodat we de klimaatveranderingen aan kunnen

Dien een project in als burger of organisatie

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft op 11 mei 2022 het reglement uitvoeringsinitiatieven voor het landinrichtingsproject Oudlandpolder goedgekeurd. De Vlaamse Landmaatschappij heeft op 1 juni 2022 dit reglement gepubliceerd waardoor elke burger of organisatie wonende of actief in de Oudlandpolder zelf projectvoorstellen kan indienen, en dat toe en met 1 oktober 2022.

Vlaanderen is één van de Europese regio’s die het meest risico lopen op droogte en waterschaarste. Actie op het terrein is nodig. Oproepen zoals deze vergroten het draagvlak en zorgen voor zowel realisatie als bewustwording (Vlaams minister Zuhal Demir).

Alle voorwaarden en documenten voor het indienen van een project vindt je terug op www.vlm.be/oudlandpolder.

Wie een idee wil toetsen op haalbaarheid, kan terecht met vragen bij de Vlaamse Landmaatschappij – regio West. Dit kan via het telefoonnummer 050 45 81 00 of via mail naar projectsecretariaat.brugge@vlm.be

Een deel van de maatregelen worden gefinancierd met Europese middelen in kader van het actieplan Blue Deal van de Vlaamse Regering.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact