Steenbakkerstunnel 38 in Niel krijgt nieuw leven als wandelverbinding tussen natuurgebieden

De Vlaamse regering keurde vandaag een budgetwijziging goed in het Landinrichtinsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek. Hierdoor kan een oude steenbakkerstunnel gerestaureerd en terug in gebruik genomen worden.

Al in 2019 keurde de Vlaamse Regering het ‘Landinrichtinsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek’ goed. In het plan werden maatregelen opgenomen die de open ruimte in de Rupelstreek ontwikkelen. De Rupel, die sinds kort terug tot leven komt na decennia van vervuiling, vormt de blauwe ader door een streek die gekenmerkt wordt door haar industriële verleden. De steenbakkerijen met hun typische schoorstenen, vormen daarbij langs de rivier een herkenbaar stuk erfgoed. Doordat de klei voor de bakstenen echter steeds verder uit het binnenland moest komen, werd de aanvoer meer en meer geblokkeerd door bebouwing, wegen en spoorwegen. Woningen en wegen maakten daarbij geregeld plaats voor lange spoortjes, waarlangs de klei naar de ovens werd getransporteerd door karretjes, getrokken door kleine, sterke paardjes. De grotere wegen en spoorwegen konden niet wijken en werden op een 50-tal plaatsen ondertunneld. De tunnels vormden zo nieuwe verbindingen, maar raakten na het uitdoven van de steenovens snel in verval. Ze werden omwille van veiligheidsredenen volgestort en werden vergeten.

In het Landinrichtinsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek is er aandacht voor het lokale erfgoed. Door restauratie van een van de oude tunnels, wordt het steenbakkersverleden van de streek terug in beeld gebracht. Eerder restaureerde het Regionaal Landschap Rivierlandschap al de ingang van een tunnel aan de Paardenstal in de gemeente Niel, een lokaal bezoekerscentrum. Naast het centrum zat echter nog een verborgen tunnel, Tunnel 38.

Door extra budget vrij te maken, stelt de Vlaamse Regering nu de nodige middelen beschikbaar om Tunnel 38 helemaal te restaureren en terug in gebruik te nemen. Hiervoor wordt ingegrepen in de lokale waterhuishouding, zodat de tunnel niet meer als beek dient. De bakstenen wanden en het metselwerk worden hersteld, nadat ze lang te lijden hebben gehad van doorsijpelend en doorstromend vocht. De tunnel vormt zo opnieuw een verbinding tussen enerzijds de Rupel en natuurgebied Walenhoek en anderzijds het noordelijkere natuurgebied van de Kapittel en het Wetenschapspark.

Vlaams minister voor omgeving en toerisme, Zuhal Demir:

“Door te investeren in deze verbinding brengen we niet alleen lokaal erfgoed terug in beeld voor bezoekers, we creëren er meteen een nieuwe wandelverbinding mee. De lokale wandelnetwerken sluiten we aan op de tunnel en we integreren de tunnel en toegangswegen in het landschap. We lossen hiermee ook ineens het veiligheidsprobleem op van wandelaars die de sporen overstaken of langs de spoorberm wandelden.”

Tunnel 38 is de eerste tunnel die terug wordt opengemaakt voor recreanten. De investering van € 120.000 stelt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in staat om op zoek te gaan naar een aannemer voor de restauratie, die van start kan gaan tegen het einde van dit jaar. De gemeente Niel en de provincie Antwerpen investeren mee in dit project.

Dit jaar worden de bakstenen bogen van de ingang van nog eens 3 tunnels ook gerestaureerd en in een latere fase worden mogelijk nog extra tunnels opengemaakt voor natuur- en/of recreatieve verbindingen te realiseren in de Rupelstreek.

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Eddy Vermeerbergen

Projectleider Schelde en Rupel, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact