Skip to Content
Sterke toename van beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in gebieden die aantrekkelijk zijn voor akker – en weidevogels

Sterke toename van beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in gebieden die aantrekkelijk zijn voor akker – en weidevogels

De gebieden in Vlaanderen die het meest geschikt zijn voor akkervogels, beslaan zo’n 10.000 ha. Ook daar staan akkervogels onder druk.  De bedrijfsplanners van de VLM proberen daarom zoveel mogelijk landbouwers te overtuigen om beheerovereenkomsten voor akkervogels te sluiten en die gebieden op die manier nog beter in te richten. En met succes. Op een jaar tijd werd een forse toename gerealiseerd van de oppervlakte aan beheerovereenkomsten in de voornaamste akkervogelgebieden: van 443 ha naar 657 hectare (+48%).

 

Beheerovereenkomsten voor akker – en weidevogels worden best geconcentreerd in de gebieden die van nature aantrekkelijk zijn voor die soorten. Zo hebben ze de meeste kans om een positief effect te hebben op de populatie akker-en weidevogels in Vlaanderen. Zo ligt in Vlaanderen 10.000 ha geschikt akkervogelgebied. Het is daar dat de bedrijfsplanners vorig jaar zoveel mogelijk landbouwers probeerden te overhalen om beheerovereenkomsten te sluiten. En met succes. Op een jaar tijd steeg de oppervlakte aan beheerovereenkomsten in de voornaamste akkervogelgebieden van 443 ha naar 657 hectare (+48%). Ook dit jaar wordt die aanpak voortgezet.

Die toename zorgt ervoor dat in een aanzienlijk deel van de voornaamste akkervogelgebieden in Vlaanderen in 2019 een dekking aan beheerovereenkomsten gehaald wordt van 6 % of meer.  Zo werd bijvoorbeeld in een 544 hectare groot deelgebied ten westen van Landen een toename gerealiseerd van 24 hectare naar ruim 44 hectare aan beheerovereenkomsten of ruim 8%. Ook in De Moeren in West-Vlaanderen liggen 95 ha aan beheerovereenkomsten of ruim 11%. Zulke dekkingsgraden aan akkervogelvriendelijke maatregelen kunnen volgens experten volstaan om een verdere achteruitgang van akkervogels in die gebieden tegen te gaan.

Ook beheerovereenkomsten voor weidevogels worden zo veel mogelijk gesloten in de meest geschikte weidevogelgebieden. Aan de benedenloop van de Zwarte Beek ligt een weidevogelgebied van 1000 ha. Daar werden op ruim 162 ha (of bijna 17%) beheerovereenkomsten voor weidevogels gesloten.  Ook in de polders in de buurt van Vijfwege voeren landbouwers op 23% geschikt weidevogelgebied beheermaatregelen voor weidevogels uit.

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Bert Van Wambeke diensthoofd beheerovereenkomsten, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Bert Van Wambeke diensthoofd beheerovereenkomsten, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL