Studiedag gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling in Hasselt

Inspirerende resultaten eerste onderzoeken gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling

Tijdens de studiedag gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling op 19 december 2017 in Hasselt stelde het onderzoeksplatform voor plattelandsonderzoek de resultaten voor van de eerste onderzoeken. De IMAGO-studie van ILVO, Geïntegreerde methodiek voor actiegerichte gebiedsontwikkeling, en het INBO-onderzoek Voeren, Versterken van streekidentiteit via landbouw, natuur, erfgoed en toerisme leveren heelwat inspiratie op voor een innovatief plattelandsbeleid.

Het eerste onderzoek “Geïntegreerde methodiek voor actiegerichte gebiedsontwikkeling”, afgekort IMAGO, werd door het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (EV-ILVO), eenheid landbouw & maatschappij getrokken, in samenwerking met experten politieke wetenschappen van UGent, én de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. Het onderzoek ontwikkelt een methodiek die stakeholders helpt bij het bepalen van een actiegerichte strategie voor gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling. De ontwikkelde toolbox werd getest in de gebieden Bulskampveld en Noord-Mechelen, en wordt ontsloten via de website www.imagotoolbox.be.  Vanuit de verzamelde getuigenissen tijdens het onderzoek worden ook beleidsaanbevelingen geformuleerd in de vorm van de publicatie ‘Verhalen uit de open ruimte’.

Het tweede onderzoek “Versterken van streekidentiteit via landbouw, natuur, erfgoed en toerisme” werd door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (EV-INBO), eenheid natuur & maatschappij getrokken, in samenwerking met het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (EV-ILVO), eenheid mens & maatschappij, het Vlaams Instituut voor technologisch Onderzoek én een bestaande projectgroep met lokale stakeholders. Casus is het landschap van Voeren. De projectgroep Voeren biedt als bestaand samenwerkingsverband een rijk, actueel en beleidsrelevant forum mét gedreven en betrokken stakeholders als het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren, de gemeente Voeren, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap voor Onroerend Erfgoed, het departement Landbouw & Visserij, het departement Omgeving en de provincie Limburg.

Platform voor plattelandsonderzoek stelt onderzoeksprioriteiten vast

Beide onderzoeken passen in de onderzoeksagenda die werd opgesteld door het Platform voor Plattelandsonderzoek.  Het Platform voor Plattelandsonderzoek verenigt als centraal overlegforum een brede waaier van onderzoekers rond plattelandsgerelateerd onderzoek. Deelnemers aan het Platform zijn onderzoeksinstellingen, bijvoorbeeld coördinatoren van onderzoeksgroepen van universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen en praktijkcentra, en Vlaamse overheidsdiensten bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek en dataverzameling.

De Vlaamse Landmaatschappij ondersteunt de werking van  het Platform voor Plattelandsonderzoek. Dit houdt onder meer in het actualiseren van de Onderzoeksagenda met bijzondere aandacht voor trends en ontwikkelingen op het platteland, leefbare dorpen en participatieve procesvorming. Daarnaast worden ‘‘Communities of practice’’ georganiseerd, gericht op kennisuitwisseling en kennisdeling, niet alleen binnen de onderzoekswereld maar ook tussen de onderzoekswereld en het werkveld.

Programma studiedag Hasselt, 19.12.2017

DOCX - 54 Kb

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Peter Vleugels

Coördinator voor plattelandsonderzoek, afdeling Platteland en Mestbeleid, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact