Subsidies landinrichting voor recreatie en natuurontwikkeling in Oostkamp goedgekeurd

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de subsidies landinrichting goedgekeurd voor de uitvoering van verschillende recreatieve inrichtingswerken en werken voor natuurontwikkeling op het grondgebied van de gemeente Oostkamp. Het gaat om het eerste uitvoeringsdossier van het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse.

Het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, dat goedgekeurd werd op 6 maart 2015, heeft als doel fiets- en wandel-verbindingen te maken in de zone tussen de E403 en het kanaal Gent-Brugge. De fiets- en wandelverbindingen dienen zowel voor veiliger woon-werk/schoolverkeer als voor recreatie. Daarnaast zullen enkele park- en natuurgebieden in deze zone ingericht worden. Er zijn verder werken gepland om de waterkwaliteit van de Bornebeek te verbeteren en de valleien van de Rivierbeek en Hertsbergebeek zo in te richten dat geschikte valleilandbouw en natuurlijke waterlopen harmonieus kunnen samengaan.

De minister heeft de subsidies landinrichting goedgekeurd voor een eerste uitvoeringsdossier waarin concreet volgende werken opgenomen zijn:

- in de omgeving van het kanaal Gent-Brugge:

  • aanleg van een visvoorziening langs het kanaal Gent-Brugge, toegankelijk voor andersvaliden;
  • aanleg van visvoorzieningen langs de Rivierbeek.

- in de omgeving van de wijk Nieuwenhove:

  • inrichting van de Legendale-site aan de rand van de wijk Nieuwenhove met onder andere een hondenloopzone, een wandelpad, een grondwal langs de E40, een zone voor volkstuinen en bebossing;
  • aanleg van twee fietsverbindingen, namelijk één door domein De Herten (verbinding Legendaledreef – Hertsbergsestraat) en één langs Nieuwenhovebos (verbinding Hertendreef – Kanunnik Davidstraat);
  • inrichting van 2 speelzones aan de rand van Nieuwenhovebos;
  • natuurontwikkeling op enkele percelen in Nieuwenhovebos, waaronder de aanleg van een bosrand, de uitbreiding van een bestaande poel en plagwerken.

Het totale budget bedraagt 818.000 euro. Verschillende partners leveren een bijdrage, waaronder het Vlaams Gewest met 541.000 euro vanuit de subsidies landinrichting, de gemeente Oostkamp met 247.000 euro en het Centraal Comité van het Visserijfonds met 30.000 euro.

 

 

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder, VLM

Liesbeth Vincent

projectleider, VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact