Subsidies voor de heraanleg van de Molenstraat in Meldert

Subsidies voor de heraanleg van de Molenstraat in Meldert

Minister Schauvliege heeft 103.129,04 euro subsidies goedgekeurd voor de heraanleg van de Molenstraat in Meldert. 

De goedgekeurde subsidie voor de ruilverkaveling Willebringen betreft de heraanleg van de Molenstraat vanaf de voorlaatste woning tot voorbij de inrit van de laatste woning en volgens het goedgekeurd ruilverkavelingsplan in 2011.

De bestaande kasseiverharding is daar in zeer slechte staat en wordt op vraag van de gemeente Hoegaarden en de bewoners sneller verbeterd binnen de ruilverkaveling. De gemeente heeft daarvoor alle voorbereidende documenten uitgewerkt. Het ruilverkavelingscomité neemt vanaf nu de fakkel over en zal de uitvoering van het dossier opvolgen. Het dossier is een voorbeeld van goede samenwerking tussen de verschillende overheden.

Voor meer persinformatie VLM:

Juul Adriaens, communicatieverantwoordelijke

VLM regio Oost

GSM 0493 09 71 79

juul.adriaens@vlm.be

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.

In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588 personeelsleden tewerk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL