Skip to Content

Summerschool Curange-Les-Bains – Buurtlab@Curange

Een interdisciplinair labo voor duurzame ontwikkeling van groen in de stadsrand

Tijdens de Summerschool Curange-les-Bains van 13 tot 17 september 2016 ging een interdisciplinaire groep studenten en experten samen aan de slag. Het waren sociale, exacte en toegepaste wetenschappers die de toekomstmogelijkheden voor ‘Curange-Les-Bains’ verkenden, een vergeten stukje groene ruimte tussen Hasselt centrum en Herkenrode. De uitkomst van deze summerschool bood heel wat inspirerende ideeën voor een mogelijk nieuw inrichtingsplan voor De Wijers. 

Doelstelling Summerschool

De studenten moesten duurzame ideeën ontwikkelen voor het bevorderen van groen in de stadsrand op lange termijn (tijdshorizon 2050) alsook ideeën voor realisatie op korte termijn. Ze moesten daarbij een evenwicht zoeken tussen de verschillende functies en mogelijkheden die het gebied heeft.

Resultaten Summerschool

De meesten onder hen kenden het gebied niet. Een eerste pionierservaring liet hen onbevooroordeeld kijken en voelen. Nadien kregen ze tijdens Café Curange een inhoudelijke onderdompeling. De volgende dagen vormden ze spontaan vijf groepen die werkten aan verrassende, conceptuele ideeën voor het gebied. En dat alles onder een overkoepelende identiteit ‘WATER, verbindend element tussen verleden en toekomst’. Dit water dat steeds de bron voor het leven was in het gebied, lijkt nu ondergewaardeerd. Volgens de studenten kan water terug de spil worden voor de toekomstige ontwikkeling. Hiervoor bieden ze een aantal inspirerende praktijken en willen ze buurtbewoners stimuleren tot ontmoeting en actie. Voorbeelden zijn het versterken van biodiversiteit via paaiplaatsen en een natuurlijke vijver, een actieve belevingsroute langs Demer en Kanaal met o.a. een speelbos, een natuurrijk begraafbos, watereducatie met een waterspeeltuin en een uitkijkplatform. Daarnaast kan een functionele fiets- en wandelroute locals terug verbinden met water en landschap. Via pop-up en coöperatieven willen ze buurtbewoners nauw betrekken.

Enkele fijne quotes van studenten:

‘Ik was blij met de vrijheid die we kregen, heel anders dan een schoolse omgeving.’

‘Wij hebben elkaars opleidingen leren appreciëren.’


Quotes van docenten en begeleiders:

‘Het was intensief en leerrijk, een boeiende ervaring.’

‘Het was een echt experiment., nu ben ik klaar voor mijn bed...’

Experimenteel-creatief 

De week had een experimenteel karakter wat betreft werkvormen en eigenaarschap bij de studenten. Om echt vernieuwende inzichten voor het gebied uit te werken, gingen de studenten zelfsturend aan de slag. Tijdens de werkateliers waren experten beschikbaar om hun voorstellen af te toetsen en hun creativiteit te stimuleren. Er was veel ruimte voor experimentele sessies zoals pionierservaringen, een praatcafé met gebiedkenners, foodbuilding, creativiteitstraining en visual harvesting. 

Buurtlab@Curange 

Op zaterdag 17 september, deelden de studenten hun enthousiasme met buurtbewoners, beleidmakers, toevallige wandelaars… tijdens het Buurtlab@Curange. Op creatieve wijze stelden ze hun visie voor. Voor buurtbewoners was er ruimte voor interactie met de studenten. Ze presenteerden hun visie en resultaten ook in een mooie tentoonstelling die op zondag 25 september tijdens de Dag van De Wijers nog bezocht kan worden in de Tuiltermolen, aan de abdij van Herkcenrode.

Delen van leerproces

Tijdens en na de summerschool reflecteren de studenten en de experten over het leerproces en -omgeving. Wat betekende het voor de student om eigenaar te zijn van zijn eigen leren? Hoe hebben de deelnemers het interdisciplinair samenwerken ervaren? Hoe hebben studenten duurzame ontwikkeling ingevuld? En hoe anders stonden docenten in hun rol als vakexpert/coach? Ervaringen en leerpunten delen we met hogeronderwijsinstellingen en andere geïnteresseerden.

Green for Grey

De summerschool en het buurtlab werden georganiseerd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) in het kader van het Europese project Green4Grey. Dit Life+ project investeert in groene en blauwe landschapselementen in de Vlaamse Rand rond Brussel en De Wijers in Midden-Limburg.

Contacteer ons
Anke Knapen Projectcoördinator VLM Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Annick Serdons Communicatieverantwoordelijke VLM Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Brigitte Borgmans Woordvoerder departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Anke Knapen Projectcoördinator VLM Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Annick Serdons Communicatieverantwoordelijke VLM Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Brigitte Borgmans Woordvoerder departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL