Terreinwerken voor groener en fietsvriendelijker Wildenburg gaan van start

Op 17 april starten de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en gemeente Wingene met herinrichtingswerken in Wildenburg (Wingene). Blikvanger is de aanleg van een nieuw fietspad van 1 kilometer achter de bebouwing langs de Beernemsteenweg. Het zal de kerk, de begraafplaats, de nieuwe onthaalparking, de school en het plaatselijk bedrijventerrein met elkaar verbinden.

Wildenburg krijgt heel wat nieuwe elementen die het dorp aantrekkelijker, veiliger en groener zullen maken. Dat komt zowel de inwoners ten goede als de mensen die van verder komen en binnenkort in Wildenburg kunnen parkeren om het landschapspark Bulskampveld te bezoeken. Door de aanleg van fiets- en wandelpaden zal het verkeer op de soms drukke Beernemsteenweg beter te overzien zijn.

Infomarkt op 22 maart

Op 22 maart nodigen de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Wingene buurtbewoners en geïnteresseerden uit op een infomarkt. Iedereen is vanaf 16.30 uur welkom in de VBS Wildenburg (Beernemsteenweg 117, 8750 Wingene) om de plannen en infomateriaal in te kijken en eventuele vragen te stellen. Inschrijven kan via www.wingene.be/inschrijven-infomarkt-wildenburg.

Nieuwe paden, groenzone, poel, … en groene begraafplaats

De komende maanden werkt aannemer Seru Daniël en Zn nv in opdracht van de VLM aan de aanleg van:

  • een verhard fiets- en wandelpad en onverharde wandelpaden
  • een groenzone met picknickruimte aansluitend op de begraafplaats
  • een avontuurlijke speelplaats met een trapveldje achter de school
  • een natuureducatieve poel met houten vlonder
  • een vrijliggend, verhard fiets- en wandelpad tussen de dorpsrand en de parking bij de school
  • een (openbare) waterloop op de grens met het landbouwgebied ter vervanging van de ingebuisde gracht onder het akkerland zodat meer oppervlaktewater gebufferd en geïnfiltreerd kan worden.

De kerkomgeving wordt volledig heringericht. Achter de kerk wordt een kleine waterdoorlatende parkeerplaats aangelegd, ingebed in nieuw groen, en met onthaalinfrastructuur (banken, fietsenstalling, infobord).

De weg tussen de kerk en de private Kasteeldreef (met monumentale zomereiken) wordt tot aan het kerkhof in twee stroken beton aangelegd en opgevuld met waterdoorlatende kasseien in natuursteen. Dit pad maakt deel uit van de nieuwe fiets- en wandelverbinding van 1 kilometer richting de Polderdreef. Vanaf het kerkhof tot de Polderdreef wordt het fiets- en wandelpad aangelegd in een dichte gebruiksvriendelijke grijze betonverharding van 3 meter breed. De nieuwe fietsverbinding wordt ook geïntegreerd in het fietsknooppuntennetwerk Bulskampveld.

Ook de begraafplaats van Wildenburg krijgt een eigentijds jasje. Grote delen worden onthard en vergroend. De naaldbomen - die ziek zijn - worden vervangen door verschillende soorten hoogstammige loofbomen. Er wordt ruimte gemaakt voor een nieuwe groenzone waar je uitzicht hebt op het landschap, met ook een (hoogstam)boomgaard, een wadi (een met grind en zand gevuld bekken dat water kan vasthouden en laten infiltreren in de bodem) en een picknickplaats.

In de toekomst zal de begraafplaats voor fietsers en wandelaars bereikbaar zijn vanaf de nieuwe onthaalparking. De ingang komt aan de oostzijde te liggen, zodat hij aansluit op het centrale pad dat naar het grafmonument van de familie van der Bruggen loopt. Aan de ingang komen twee parkeerplaatsen voor mensen met een beperking en een fietsenstalling.

toekomstbeeld van de nieuwe speelzone in Wildenburg
toekomstbeeld van de nieuwe speelzone in Wildenburg

Aan de Steenovendreef ter hoogte van het Beenhouwerietje wordt een onthaalparking voor bezoekers van het landschapspark Bulskampveld aangelegd. De parking zal ook dienst doen voor de bewoners van Wildenburg. Een deel wordt aangelegd met grindgazon als “groene” overloopparking. Op de parking komt een onthaalpunt met infobord en fietsenstalling van het landschapspark. Het onthaalpunt ligt op de kruising van twee fiets- en wandelpaden: het nieuwe pad dat de dorpsrand ontsluit en de Steenovendreef die naar de Blauwhuisbossen en de woonwijk Vorsevijvers loopt.

De grondoverschotten die vrijkomen bij de werken worden verwerkt op enkele nattere akkers in de buurt.

Wingens eerste schepen Hedwig Kerckhove is alvast positief: “Dit project zal ons, samen met de al uitgevoerde wegenis- en rioleringswerken op de Beernemsteenweg, een nog mooier, aangenamer en veiliger Wildenburg opleveren!”.

Gefaseerde aanpak

De werken vangen aan in april 2023. Er zal beperkte hinder zijn. Met de aannemer wordt dit werk in enkele fasen opgedeeld:

  1. De aannemer zal eerst de waterloop en fietspad aanpakken.
  2. Daarna zijn de kerkomgeving en begraafplaats aan de beurt.

Het einde van de werken is voorzien in de lente van 2024.

De werken kaderen in het inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs. Eind 2022 besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om een subsidie landinrichting van 886.838 euro toe te kennen aan de VLM voor de terreinwerken in Wildenburg. ​ Verschillende partners werken nauw samen met de VLM en dragen bij aan de financiering en het latere beheer. De gemeente Wingene betaalt 886.838 euro, de provincie West-Vlaanderen 75.000 euro en Fluvius 20.129 euro. De bijdrage van de provincie gaat naar de aanleg van de nieuwe waterloop die een ingebuisde waterloop in het landbouwgebied vervangt. De bijdrage van Fluvius gaat naar de aanpassing van de elektriciteitscabine naast de kerk.

Voor deze herinrichting is ruim 2,5 ha gronden aangekocht, zoals voorzien in het RUP Wildenburg.

Meer info:

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact