Thuis in Kasteelpark Isque

Op zondag 21 april zetten we de nieuwe toegangspoort van het Kasteelpark Isque (Overijse) open voor de feestelijke opening van het vernieuwde park. Het is dan erfggoeddag en het thema voor 2024 is ‘thuis’. ​ Over het Kasteelpark Isque valt er rond dit thema veel te vertellen. Het park is als het ware een thuis voor alle kinderen van GO Basisschool ’t Kasteeltje. Laten we ook het vroegere jachtpaviljoen niet vergeten. ​
Het was dé thuis voor de hoveniers van het kasteelpark. Samen met de gemeente Overijse en de school organiseren we tal van leuke activiteiten. Aan de VLM-infostand kan je terecht voor meer info rond de herinrichting en het landinrichtingsproject IJsevallei. Komende zondag ben ook jij hier
thuis!

De herinrichting van het Kasteelpark Isque is één van de eerste uitvoeringsdossiers van het landinrichtingsproject IJsevallei. In december 2021 startte de aannemer met de werken in en rondom het park. ​
De vroegere visvijver kreeg een onderhoudsbeurt. Daartoe lieten we eerst de vijver leeg en brachten we de aanwezige vissen naar een andere locatie. Na het drogen van het slib, voerden we het af. Ook uit de bestaande poel ruimden we het slib. Zo verbeterde de waterkwaliteit voor fauna en flora en dat was snel zichtbaar.

In het park haalden we bomen weg en plantten we er nieuwe aan. Lindebomen maken de historische dreven opnieuw zichtbaar. Ook plantten we houtkanten aan. Voor de zeldzame kever het vliegend hert legden we broedstoven aan. Rond de poel staat Japanse duizendknoop, een hardnekkige plant die moeilijk te bestrijden is. De school startte een begrazingsproject met geiten. Leerlingen en leerkrachten van het derde leerjaar verzorgen de dieren. Nieuwe wandelpaden en twee houten boombanken aan de ingang van het park geven het vernieuwde park een knap uitzicht. Zo is het park niet alleen aangenaam om in te wandelen, maar ook een heerlijke plek om tot rust te komen.

De kasteelmuur voor het park was niet langer veilig voor wandelaars en fietsers dus braken we de muur af. We bouwden de muur volledig terug op en voegden met een kalkmortelvoeg die vaak gebruikt wordt bij de renovatie van oude gebouwen of ruïnes. De smeedijzeren toegangspoorten herstelden we. In samenwerking met Treepack toverden we de nutskasten langs de kasteelmuur om tot echte kunstwerken. De IJse legden we voor de muur opnieuw open en zo herstelden we het historische uitzicht van het kasteelpark.

Het jachtpaviljoen of het huis van de hoveniers beschermden we tegen verder verval. We maakten de ruïne vrij van klimop en bomen. Het puin dat boven de oorspronkelijke vloer lag is geruimd. De vloer blijft het best bewaard door hem onder de grond te houden, want dan heeft weer en wind er minder vat op. ​
We dekten de vloer daarom terug af en zaaiden in met gras. Ter hoogte van het jachtpaviljoen werd de vijver terug uitgegraven. Net als vroeger staat het jachtpaviljoen zo weer met zijn steunberen in het water.
Inwoners van Overijse nemen het herstel van het hoveniersgebouw verder op en zijn gestart met een inzamelactie om van het jachtpaviljoen een ontmoetingsplaats te maken.

Voor het eerste deel van de uitvoeringswerken zorgden verschillende partners voor financiering. Het grootste aandeel hiervan kwam via het Vlaams Gewest, maar ook Blue Deal en het Europees project Belini zorgden voor extra middelen. Daarnaast droegen ook de gemeenten Overijse en Hoeilaart, de provincie Vlaams-Brabant en de Watergroep financieel bij. ​

  • Subsidie Vlaams Gewest aan VLM (landinrichting): ​ € 545.239,34
  • Erfgoedpremies: € 222.448,79
  • Gemeenschapsonderwijs: € 26.118,59
  • Blue Deal: ​ € 438.059,30
  • Life Belini: € 60.000,00
  • Provincie Vlaams-Brabant: ​ € 21.366,83
  • Gemeente Overijse: € 433.833,04
  • Gemeente Hoeilaart: € 19.628,78
  • De Watergroep: € 1.981,50

Op zondag 21 april zetten we samen met de gemeente en de school de realisaties in het Kasteelpark Isque, maar ook in de ruimere omgeving van Overijse in kader van landinrichting in de kijker. Na het officieel gedeelte zijn er tal van activiteiten waarbij jong en oud zich uitleven. Meer info is beschikbaar op de VLM-website. Informatie over het project IJsevallei lees je op de projectpagina.

Katia Van Tichelen

Projectmanager, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact