Toekomstplannen voor vallei van de Velddambeek

Start laatste fase uitvoering inrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid en extra Blue Deal relancemiddelen

Op 25 november 2022 werden de plannen voor de inrichting van de open ruimte aan de rand van het dorp Baliebrugge (Ruddervoorde) voorgesteld aan de inwoners. ​
De plannen zijn voorbereid door het Regionaal Landschap Houtland en Polders, de gemeente Oostkamp, de provincie West-Vlaanderen en de VLM en kaderen in het landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid.

Toekomstbeeld vallei Velddambeek
Toekomstbeeld vallei Velddambeek

Het infomoment was een succes, 120 geïnteresseerden namen deel. De burgemeester had het over de 3 prioriteiten voor de inrichting: water, landschap en recreatie, die zijn uitgewerkt in de plannen. De inwoners gaven hun mening en ideeën over de plannen voor de ontmoetingsplek en natuurlijke speelzone, de stilteplek en de inrichting van de valleigronden van de Velddambeek. Er komen een hondenweide, een moutainbikeparcours, wandelpaden, een picknickplaats, zitbanken, een uitkijkplatform en een heuse waterbelevingsplek.

Veel interesse van omwonenden tijdens de infoavond in Oostkamp
Veel interesse van omwonenden tijdens de infoavond in Oostkamp

Deze inrichting is de laatste fase van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid. Er is een budget van 360.000 euro subsidies landinrichting voor de inrichting en de grondverwerving voorzien.

Net op dezelfde dag keurde de Vlaamse Regering bovendien een extra budget van 389.500 euro via Blue deal Relancemiddelen voor de inrichting van de valleigronden van de Velddambeek goed, om de gronden voor te bereiden op de klimaatsverandering.

De vallei met graslanden vormt een natuurlijke buffer bij veel neerslag. Door de Blue Deal investeringen zal deze natuurlijke bufferwerking worden versterkt om Ruddervoorde zo nog beter te beschermen tegen intensere buien. Via een slimme, stuurbare inlaat vanuit de Velddambeek naar de graslanden in de vallei zal het water zo lang mogelijk vastgehouden worden en zo zorgen voor meer infiltratie. Een betere voeding van de grondwatertafel is nodig om periodes van langdurige droogte te ondervangen. Een goede opvolging via peilbuizen zorgt ervoor dat we kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden.

Deze werken zijn ​ een volgende stap in de integrale aanpak van de vallei van de Velddambeek door de VLM en de provincie West-Vlaanderen. Eerder was er al de inrichting van het Torwoud in Torhout en de aanleg van oeverstroken en bedijking langs de Velddambeek in Baliebrugge.

Nieuwe inrichtingsplannen voor open ruimte rond Baliebrugge
​ © Provincie West-Vlaanderen
Nieuwe inrichtingsplannen voor open ruimte rond Baliebrugge
​ © Provincie West-Vlaanderen

In 2023 worden de technische plannen verder uitgewerkt en de nodige vergunningen aangevraagd. In 2024 en 2025 zal de open ruimte rond Baliebrugge dus een hele verandering ondergaan. Een echte meerwaarde voor de burgers, het landschap en het waterbeheer.

 

Meer info over het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid

Barbara Gellinck

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact