Skip to Content
Provinciale toelichtingen over MAP 6 voor land- en tuinbouwers

Provinciale toelichtingen over MAP 6 voor land- en tuinbouwers

Inschrijven via VLM-website is verplicht

De VLM organiseert toelichtingen over het zesde mestactieprogramma (MAP 6) voor land- en tuinbouwers in elke Vlaamse provincie. De focus ligt daarbij op de bepalingen die dit jaar nog van belang zijn. De toelichtingen vinden plaats tussen eind juni en begin juli en starten om 20 uur. De deuren gaan open om 19.30 uur.

De toelichtingen zijn gratis, maar inschrijven via de VLM-website is verplicht. Klik hiervoor op één van onderstaande links:

 

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL