Toon Denys wordt secretaris-generaal bij het Departement Omgeving

De Vlaamse Regering besliste vandaag om Toon Denys, gedelegeerd bestuurder VLM, vanaf 1 juni aan te stellen als secretaris-generaal bij het Departement Omgeving.

Toon Denys is op dit moment leidend ambtenaar van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), dat een centrale rol vervult in het verbeteren van de waterkwaliteit, de uitvoering van landinrichtingsprojecten en de uitvoering van het plattelandsbeleid.

Als bio-ingenieur en ingenieur in milieusanering is hij volgens de Vlaamse regering de geschikte opvolger van huidig waarnemend leidend ambtenaar Ivo Palmers. Denys start op 1 juni. 

“Toon is de geschikte kandidaat om het Departement Omgeving te leiden en zijn ervaring ten dienste te stellen voor een beter omgevingsbeleid in gans Vlaanderen", aldus Vlaams minister bevoegd voor Omgeving Zuhal Demir.

Het Departement Omgeving is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen. Ze staat in voor beleidsvoorbereiding binnen het brede omgevingsbeleid en staat in nauw contact met lokale besturen voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en vergunningenbeleid. Het Departement Omgeving is ook bevoegd voor handhaving en omgevingsinspectie en houdt toezicht op beslissingen van lokale besturen. Zo gaat het Departement Omgeving in beroep tegen vergunningen van lokale besturen voor bouwen in watergevoelig gebied. 

Voor de vacature van secretaris-generaal van het Departement Omgeving waren 29 kandidaten. Na de screening van de CV's aan de vereisten inzake diploma en ervaring werden de weerhouden kandidaten onderworpen aan een uitgebreide selectieprocedure onder leiding van een extern selectiebureau. Die procedure bestond uit verschillende onderdelen zoals een sterkte-zwakteanalyse, een diepte-interview en de uitwerking van een managementcase.

Finaal werden de resterende kandidaten onderworpen aan eindgesprekken voor de kernministerraad en vakminister Demir. Die oordeelden gezamenlijk dat Denys de beste kandidaat is, wat deze namiddag door de voltallige ministerraad bevestigd wordt. Hij start op 1 juni.

Toon Denys is 57 jaar oud en genoot de opleidingen bio-ingenieur en ingenieur in milieusanering. Hij is sinds 1991 werkzaam bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), waar hij sinds 2009 gedelegeerd bestu​urder is. De VLM vervult een centrale rol in het verbeteren van de waterkwaliteit, de uitvoering van landinrichtingsprojecten en de uitvoering van het plattelandsbeleid.

Minister Demir dankt waarnemend secretaris-generaal Ivo Palmers om de goede leiding te verzekeren van het Departement Omgeving de voorbije maanden.

De start van Denys bij het Departement Omgeving betekent tegelijk het vertrek van Denys bij de VLM als gedelegeerd bestuurder. Er zal weldra een zoektocht opgestart worden naar een nieuwe leidend ambtenaar voor de Vlaamse Landmaatschappij.​

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met