Twee nieuwe speelpleintjes bij wijk Nieuwenhove in Oostkamp

De schoolkinderen, de kindergemeenteraad en de jeugdraad van Oostkamp verzamelden vandaag op de twee nieuwe speelterreintjes in de wijk Nieuwenhove. ​
Ze deden dat op uitnodiging van het gemeentebestuur en de Vlaamse Landmaatschappij.

De gemeente Oostkamp wilde graag de speelmogelijkheden in de wijk Nieuwenhove vergroten. Er werden twee geschikte plekken in bestaande speelzones van het Nieuwenhovebos gevonden en de Vlaamse Landmaatschappij vormde ze om tot speelzones. ​ De ene is een uitloper van Nieuwenhovebos in de wijk, en wordt daarom “Groene vinger” genoemd. De andere is het vroegere voetbalterreintje aan de Waterstraat. De toenmalige Kindergemeenteraad dacht in een interactieve sessie met VLM mee na over het ontwerp.

De VLM legde onverharde paden aan en zorgde voor beplanting en speelinfrastructuur. Ook water en reliëf zijn als spelprikkels gebruikt. Als thema werd gekozen voor de Bronstijd. Centraal op de speelzone Groene Vinger staat een speelhuisje dat geïnspireerd is door een woning uit de Bronstijd. Op de speelzone aan de Waterstraat verwijzen enkele cirkelvormige structuren naar grafheuvels uit deze periode.

Beide speelzones zijn opgenomen in de Expeditie Bulskampveld van Westtoer, een avontuurlijke speellus in het Nieuwenhovebos die ook de Bronstijd als thema heeft.

Wie van wat verderaf met de kinderen naar de speelzones komt, kan parkeren waar de Hogendaledreef uitkomt in de Waterstraat. De parking is tegelijk het startpunt van de Expeditie Bulskampveld. Deze plek is ook een onthaalpunt van het Landschapspark Bulskampveld: er is een infobord dat vertelt wat er zoal in de omgeving te beleven valt.

De Vlaamse Landmaatschappij heeft de twee speelzones aangelegd in het kader van het landinrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse. Dat heeft als doelen om bijkomende fiets- en wandelpaden te realiseren in de omgeving van Oostkamp, en om er park- en natuurgebieden in te richten. Zo werd een stukje Hertendreef in het Nieuwenhovebos aangelegd als fietsverbinding tussen verschillende delen van de wijk. Ook de herinrichting van de Legendalesite in Oostkamp met een parkzone, volkstuintjes en een hondenlosloopweide, kadert in dat plan.

De twee speelzones zijn al van in mei in gebruik. Nu de coronamaatregelen het toelaten, brachten het gemeentebestuur en de Vlaamse Landmaatschappij een groep kinderen en hun ouders samen om de nieuwe speelmogelijkheden in te huldigen. De wijkbewoners hebben al vlotjes de weg naar de speelzones gevonden. Buurtbewoonster Nele Claeys: "We komen hier graag met de kinderen. De speelpleintjes worden intensief gebruikt. Het zijn echt ontmoetingsplekken geworden, niet alleen voor kinderen. Je ziet hier ook ouders die samen een aperitiefje drinken of gezinnen die komen picknicken."

Frank Debeil

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact