Skip to Content
Twee nieuwe trage wegen voor wandelaars in Hoksem en Kumtich

Twee nieuwe trage wegen voor wandelaars in Hoksem en Kumtich

De Vlaamse Landmaatschappij, gemeente Hoegaarden en de stad Tienen hebben het afval laten ruimen dat gedurende de laatste decennia twee holle wegen ontoegankelijk maakte. Recreanten krijgen hierdoor extra doorgangen in de Doornestraat in Hoegaarden en op de Kapittelberg In Tienen.

Toegankelijkheid van het ruilverkavelingsgebied

Al sinds 2014 wordt er gewerkt in het Ruilverkavelingsgebied Willebringen. Door bestaande trage wegen en landbouwwegen te verbeteren, maakt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) het gebied toegankelijker voor recreanten. In 2018 werd hiervoor een dossier goedgekeurd rond het ruimen van twee holle wegen in Hoksem (Hoegaarden) en Kumtich (Tienen). Deze wegen werden jarenlang gevuld met sluikstort en waren niet meer toegankelijk. Door ze opnieuw open te maken kunnen twee verloren gegane verbindingen terug gebruikt worden door recreanten.

De eerste holle weg is gelegen op het grondgebied van gemeente Hoegaarden en vormt het verlengstuk van de Doornestraat in de richting van de parallelweg met de TGV te Hoksem. De andere holle weg ligt op de Kapittelberg en verbindt de Hoxemsesteenweg met de parallelweg van de E40 te Kumtich.

Voor de wegen vrij te maken werd 700 ton afval en puin geruimd, werden de struiken sterk ingesnoeid en de helling van de weg bijgewerkt. Tegelijk werd een kwalitatieve aansluiting voorzien naar de bestaande verharding.

Het toegankelijk maken van deze wegen werd begroot op 0,2 miljoen euro en uitgevoerd binnen een groter mobiliteitsdossier van ongeveer  2,5 miljoen euro. De Vlaamse overheid financiert 70%  van dit project dat kadert binnen de Ruilverkaveling Willebringen. De restfinanciering wordt door de gemeente Hoegaarden en de stad Tienen voorzien.

In het ruilverkavelingsplan worden nog meer wandel- en fietsverbindingen in het openbaar domein rond gehuchten en tussen dorpen voorzien. Deze mogelijkheden worden momenteel onderzocht in het herverkavelingsproces van de ruilverkaveling. Tegen 2026 moeten de laatste werken afgerond zijn.

Op zaterdag 19 oktober werden de holle wegen alvast feestelijk ingewandeld door enkele honderden wandelaars die sinds tientallen jaren weer gebruik konden maken van de typische holle wegen, die kenmerkend zijn voor het hele gebied.

Project Ruilverkaveling Willebringen

De ruilverkaveling Willebringen (2578 ha) ligt op het grondgebied van vier gemeenten (Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem en Tienen) en is een voorbeeld van een modern, geïntegreerd plattelandsproject. Binnen dit ruilverkavelingsproject worden gronden herverkaveld en zorgt de overheid voor gebiedsgerichte oplossingen voor een landbouw met toekomst, veilig(er) verkeer, een mooier landschap, aandacht voor onze cultuur, meer en betere natuur, minder wateroverlast en meer wandel- en fietsmogelijkheden.

Contacteer ons
Juul Adriaens communicatieverantwoordelijke Regio Oost
Annick Grillet Projectleider RVK WIllebringen, Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens communicatieverantwoordelijke Regio Oost
Annick Grillet Projectleider RVK WIllebringen, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL