Skip to Content

Uiterste indieningsdatum Mestbankaangifte: 16 maart!

Aangifteplichtige landbouwers en uitbaters van een bewerkings- of verwerkingseenheid kunnen nog tot en met 16 maart hun Mestbankaangifte indienen via het Mestbankloket.

Wie moeilijkheden ondervindt of vragen heeft bij het indienen van die aangifte, kan contact opnemen met de Mestbank via helpdesk.mestbankloket@vlm.be of telefonisch op de volgende nummers:

 • Mestbank Regio West

  • Oost-Vlaanderen: 09 248 56 36

  • West-Vlaanderen: 050 45 91 21

 • Mestbank Regio Oost

  • Vlaams-Brabant: 016 66 52 60

  • Antwerpen: 014 25 83 50

  • Limburg: 011 29 87 91

Contacteer ons
Bart Willaert Diensthoofd Productie, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Bart Willaert Diensthoofd Productie, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL