Uiterste indieningsdatum Mestbankaangifte: 16 maart!

Aangifteplichtige landbouwers en uitbaters van een bewerkings- of verwerkingseenheid kunnen nog tot en met 16 maart hun Mestbankaangifte indienen via het Mestbankloket.

Wie moeilijkheden ondervindt of vragen heeft bij het indienen van die aangifte, kan contact opnemen met de Mestbank via helpdesk.mestbankloket@vlm.be of telefonisch op de volgende nummers:

 • Mestbank Regio West

  • Oost-Vlaanderen: 09 248 56 36

  • West-Vlaanderen: 050 45 91 21

 • Mestbank Regio Oost

  • Vlaams-Brabant: 016 66 52 60

  • Antwerpen: 014 25 83 50

  • Limburg: 011 29 87 91

Contacteer ons
Bart Willaert Diensthoofd Productie, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Bart Willaert Diensthoofd Productie, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.

In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588 personeelsleden tewerk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL