Uiterste indieningsdatum Mestbankaangifte: 16 maart!

Aangifteplichtige landbouwers en uitbaters van een bewerkings- of verwerkingseenheid kunnen nog tot en met 16 maart hun Mestbankaangifte indienen via het Mestbankloket.

Wie moeilijkheden ondervindt of vragen heeft bij het indienen van die aangifte, kan contact opnemen met de Mestbank via helpdesk.mestbankloket@vlm.be of telefonisch op de volgende nummers:

 • Mestbank Regio West

  • Oost-Vlaanderen: 09 248 56 36

  • West-Vlaanderen: 050 45 91 21

 • Mestbank Regio Oost

  • Vlaams-Brabant: 016 66 52 60

  • Antwerpen: 014 25 83 50

  • Limburg: 011 29 87 91

Bart Willaert

Diensthoofd Productie, Vlaamse Landmaatschappij

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met