Uitgebreid WeComV gaat vanaf vandaag van start 

Het wetenschappelijk expertencomité dat zich richt op luchtemissies in de veeteelt en de mestverwerking is uitgebreid met 3 nieuwe leden. Dat is belangrijk om emissiereducerende maatregelen die de stikstofuitstoot terugdringen sneller te kunnen beoordelen. 

Luchtwassers, emissiereducerende stalvloeren, voederadditieven die ammoniak beperken, … het zijn drie voorbeelden van maatregelen van de lijst van maatregelen die je als landbouwer kan toepassen om je stikstofuitstoot te beperken. Om die lijst sneller uit te breiden met nieuwe technieken, versterken drie wetenschappelijke profielen voortaan het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV), dat de effectiviteit van de maatregelen beoordeelt: ​ 

  • Peter Demeyer werkt als ‘Science4Policy Expert Livestock Emissions’ bij ILVO. Hij beschikt over een ruime wetenschappelijke ervaring op gebied van emissies van de veehouderij. ​ 
  • Ben Aernouts werkt als professor ‘Management in Livestock Production’ aan de KU Leuven en is het hoofd van ‘Livestock Technology Group’. Hij werd geselecteerd op basis van zijn kennis over de rundveehouderij en biostatistiek. ​ 
  • Johan Buyse werkt als hoogleraar bij het Laboratory for Livestock Physiology aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven. Hij is veevoedingsdeskundige en heeft ervaring in zowel pluimveeonderzoek als brongericht ammoniakemissieonderzoek. ​ 

Daarmee gaat het WeComV van vijf naar acht leden. De minister van Omgeving benoemt de leden van het WeComV voor een periode van vier jaar. Die benoeming is hernieuwbaar voor een periode van telkens vier jaar. 

Het comité komt maandelijks samen om nieuwe aanvragen van emissiereducerende maatregelen te onderzoeken, de uitgevoerde metingen te beoordelen en adviezen uit te brengen. Op hun website kan je de voortgang van de huidige dossiers opvolgen. ​ ​ 

Op de VLM-website kan je de aanvraagprocedure en enkele veelgestelde vragen nalezen. ​ 

 

Contact

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en emissiereducerende maatregelen:

Mark Willems

Voorzitter administratief team Veeteelt VLM

Voor meer informatie over het WeComV, contacteer het wetenschappelijk secretariaat:

Eva Brusselman

Expert Luchtemissies en Milieutechnieken ILVO

Lieve Herman

Afdelingshoofd Technologie & Voeding ILVO

Voor persvragen, contacteer:

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met