Uitrijstop voor meststoffen van type 1 en regels voor opslag van vaste dierlijke mest

Dinsdag 10 november 2015 — De Mestbank herinnert de landbouwers, erkende mestvoerders en andere betrokken partijen eraan dat op 16 november de uitrijstop voor meststoffen van type 1 ingaat. Ook mag in de periode van 16 november tot en met 15 januari geen vaste dierlijke mest worden opgeslagen op landbouwgrond.

In MAP 5 is de uitrijregeling geharmoniseerd, waardoor meststoffen die gelijkaardige eigenschappen hebben op het vlak van de stikstofvrijstelling dezelfde uitrijregeling krijgen. Zo zijn stalmest, champost en traagwerkende meststoffen ingedeeld bij de meststoffen van type 1. Voor traagwerkende meststoffen gaat de uitrijstop nu ook in op 16 november, daar waar dat in het vorige MAP, mits attest, de hele winter kon. Meer informatie vindt u op de website van de VLM.

Johan Standaert Dienst Productie en afzet van de Mestbank at Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM at Vlaamse Landmaatschappij