Uitrijtool Mestbank beschikbaar

Om ervoor te zorgen dat meststoffen maximaal opgenomen worden door de planten en niet uitspoelen naar het water, is het belangrijk om de akkers en graslanden op het juiste moment in het groeiseizoen te bemesten. De Mestbank voorziet daarom een uitrijtool om landbouwers wegwijs te maken in de uitgebreide uitrijregels voor meststoffen. Dankzij de uitrijtool kunnen land- en tuinbouwers snel opzoeken of ze mogen bemesten.

Hoe gebruik je de uitrijtool?

Wie de tool gebruikt, krijgt na het beantwoorden van enkele vragen een persoonlijke uitrijkalender te zien. Daarop staat wanneer mest mag worden uitgereden en onder welke voorwaarden. Bemesting na de oogst is niet in alle situaties toegelaten en vaak kan er nog maar een beperkte hoeveelheid opgebracht worden. ​

Klik hier om de uitrijtool te gebruiken.

Schematische overzichten

Bij het plannen van hun bemesting, kunnen de land- en tuinbouwers ook gebruikmaken van de schematische overzichten van alle mogelijke situaties. Ze hebben de keuze tussen een overzicht van de uitrijregeling per type meststof of een overzicht van de uitrijregeling volgens teelt en bodemtype.

Bemest volgens de 4 J’s

Goed bemesten gebeurt volgens de 4 J’s zodat meststoffen maximaal naar de plantgroei gaan en zo min mogelijk uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater. Dat kan door de juiste mestsoort en juiste dosis te gebruiken, op het juiste tijdstip te bemesten en met de juiste bemestingstechniek. ​

Voor meer inhoudelijke informatie:

Bart Willaert, diensthoofd Productie en afzet
T 02 543 73 31
bart.willaert@vlm.be

 

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met