Van das tot kiekendief: interessante waarnemingen op percelen met beheerovereenkomsten

Landbouwers met beheerovereenkomsten kleden het landschap aan met perceelsranden, vogelvoedselgewas, bloemenstroken en andere maatregelen. Als bijzondere soorten die plekken opzoeken, geeft dat voldoening aan de betrokken landbouwers en de bedrijfsplanners die hen begeleiden. We delen graag enkele bijzondere waarnemingen van de voorbije lente met jou. ​ 

Dankzij de gemengde grasstrook naast een holle weg, worden zowel de holle weg als de dassen die er leven beter beschermd. In dit filmpje van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland zie je een das die in Landen zijn burcht in een holle weg heeft gemaakt.

Onze bedrijfsplanner Matthias Lemmens deelt graag twee foto’s met jou. In Rotselaar kon hij een zeldzame kleine parelmoervlinder fotograferen op een meerjarige bloemenstrook in combinatie met een gemengde grasstrook. En in Tielt-Winge kon hij dit nest van een veldleeuwerik vastleggen in een bloemenstrook.

Op een perceel met een vogelvoedselgewas in Lier kon Lucas Vanermen van het Regionaal Landschap Rivierenland liefst drie akkervogels tegelijk fotograferen: grasmus, roodborsttapuit en zelfs het ernstig bedreigde paapje. De gemengde heggen die het Regionaal Landschap er heeft aangeplant dragen in belangrijke mate bij tot de aantrekkingskracht van het gebied voor akkervogels.

Dat de beheerovereenkomst vogelakkers een grote aantrekkingskracht uitoefent op akker- en roofvogels, weet ondertussen elke natuurliefhebber. Op een broedgeval is het nog wachten, maar jagen doen de kiekendieven volop boven deze combinatie van gemengde grasstroken en luzernestroken. Medewerkers van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland konden regelmatig kiekendieven waarnemen. In Landen was lange tijd een steppekiekendief te bewonderen, ook de grauwe kiekendief werd er verschillende keren ​ gespot. Op het plateau van Honsem joegen 3 bruine kiekendieven over de vogelakkers en voor het eerst overzomerden er ook blauwe kiekendieven. Vier soorten kiekendieven, kan het lijstje nog langer?

 

Ook planten varen wel bij beheerovereenkomsten. Bedrijfsplanner Hannelore Bruyninckx stootte in Kampenhout, in een gemengde grasstrook grenzend aan een bos op meer dan 50 bosorchissen.


In Widooie zijn dit jaar 56 hamsters uitgezet in het kader van een soortbeschermingsprogramma. Zonder eerst aan habitatherstel te doen, was daar geen sprake van geweest. Beheerovereenkomsten zoals luzernestroken en faunavoedselgewas leveren een belangrijke bijdrage aan het habitatherstel. Hopelijk komen daar snel hamsterjongen van. Met dank aan de goede samenwerking tussen bedrijfsplanner Greet Dielis, hamstercoördinator Inge Nevelsteen van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Natuurpunt, lokale wildbeheereenheden, de hogeschool PXL, een werkgroep van experten en de landbouwsector.

 [Foto’s, copyright Vlaamse Landmaatschappij en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren]

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact