Van droom naar uitvoering

Projectoproep zet aan tot dromen, denken en doen

Op 27 februari 2024 lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij de projectoproep ‘Durf Dromen, Denken en Doen in de Vlaamse Rand’. Het is een uitnodiging om na te denken over creatieve en impactvolle maatregelen die bijdragen aan de uitvoering van het landinrichtingsplan Vlaamse Rand. Daarnaast mikt de jury op voorstellen die korte keten stimuleren of de landbouw versterken. En laat dat nu net de droom zijn van Jonas, een fotograaf die woont in een idyllisch dorpje in de Vlaamse Rand. Aan de hand van zijn verhaal vertellen wij jou over de projectoproep.

Jonas was een dromerige ziel met een fascinatie voor het landbouwlandschap rond zijn thuis.
Jonas was een dromerige ziel met een fascinatie voor het landbouwlandschap rond zijn thuis.

Er was eens een fotograaf met de naam Jonas die leefde in een rustig dorpje tussen de uitgestrekte velden en glooiende heuvels van de Vlaamse Rand rond Brussel. Zijn camera had hij altijd bij de hand. Op een regenachtige dag zag Jonas een prachtige regenboog boven de velden. Hij sloot zijn ogen en droomde van een sterke landbouw die in harmonie leefde met de natuur. Hij zag een landschap dat niet alleen mooi was, maar ook functioneel en duurzaam. Waar ruimte was voor korte keten en inwoners van het dorp en de omgeving terecht konden voor voedsel. Een plek waar mensen samenkwamen om te praten, te leren en te genieten van gezonde groenten en fruit, vlees of zuivel. ​
Die droom bleef in het hart van Jonas branden en hij besloot actie te ondernemen. Hij wilde niet alleen mooie foto’s nemen, maar ook een verschil maken en andere mensen overtuigen om samen deze droom waar te maken. Jonas sprak met boeren en dorpsgenoten, maar ook met lokale overheden en organisaties. Met zijn fototoestel in de hand liep hij door de prachtige landschappen. Hij fotografeerde de uitdagingen, documenteerde de gedane inspanningen en de groeiende populariteit van lokale markten. De beelden deelde hij op sociale media, hij organiseerde tentoonstellingen en sprak op conferenties. Na verloop van tijd werden de veranderingen zichtbaar. Oude schuren restaureerde men tot bloeiende boerderijen, niet gebruikte gronden werden omgetoverd tot vruchtbare velden. ​ De groeiende economie rond korte keten zorgde voor blije gezichten. Op een dag liep Jonas opnieuw door de velden met zijn camera. Toen hij een mooie zonsondergang wou vastleggen, kreeg hij een diep gevoel van voldoening. Zijn droom was werkelijkheid geworden en hij had er actief aan bijgedragen.

VLM zoekt mensen als Jonas

Wil jij net als Jonas het verschil maken en hierbij een actieve rol spelen in de Vlaamse Rand? Dat kan! ​ Op 27 februari 2024 lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij de projectoproep 'Durf Dromen, Denken en Doen'. Een oproep die open staat voor iedereen die een impactvol idee heeft om op korte termijn bij te dragen aan de doelstellingen van het landinrichtingsproject Vlaamse Rand. En die dat idee wil realiseren via een "uitvoeringsinitiatief" of kleinschalig project dat een cofinanciering tot 50% kan krijgen. Maatregelen die de open ruimte, omgevingskwaliteit en leefbaarheid verbeteren en versterken komen in aanmerking. Meer informatie over de uitvoeringsinitiatieven lees je op de projectpagina.

Korte keten en landbouw versterken

We hebben een bijzonder oog voor projecten die korte keten stimuleren en zijn op zoek naar mensen zoals Jonas die zich willen inzetten voor de lokale verkoop van groenten, fruit, vlees of zuivel. Jonas droomde over een sterke landbouw in harmonie met de natuur, een landschap dat functioneel en duurzaam is. Versterkt jouw project de landbouw? Indienen maar!

Inspiratie haal je misschien bij ‘Perkuus’, de bioboerderij van Charlotte en Hilde op gronden van de VLM. Ook hen klonk de VLM-oproep ‘Ruimte voor voedsel’ als muziek in de oren. De jury koos hun projectvoorstel uit en de twee boerinnen gingen met volle goesting aan de slag met een zelfoogstboerderij of CSA (Community Supported Agriculture - door de gemeenschap gedragen landbouw). Meer informatie vind je ​
op de website van Perkuus.

Rommel maakt plaats voor nuttige invullingen

Zie jij oude, verwaarloosde of onnodige elementen in het landschap en wens je ze een andere en nuttige invulling te geven? Dat zijn zeker goede projectvoorstellen. ​
Ontrommelen doet de VLM samen met de gemeente Grimbergen. In 2024 realiseren we een nieuw park aan het vliegveld. De bestaande infrastructuren maken plaats voor groen en recreatie. Alle toegangspoorten verdwijnen. Rond het vliegveld komt een nieuwe omheining. De toegangen krijgen een herkenningspunt en in het park plaatsen we infoborden.

Verbondenheid tussen mensen

De oproep 'Durf Dromen, Denken en Doen' staat ook open voor projecten die de verbondenheid tussen mensen vergroten. Dankzij het landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek werkte de VLM mee aan de herinrichting van het volkstuinenpark ‘Groenten uit Zellik’. De tuinen hebben naast gunstige gevolgen voor biodiversiteit en klimaat, een grote sociale functie in de sterk verstedelijkte en diverse rand rond Brussel. De kroon op het werk hier is een samentuinhuis dat voor de lokale tuinders niet alleen dient als stockeer- en werkplaats, maar ook als plek waar ze elkaar ontmoeten, waar scholen op bezoek komen en waar evenementen plaatsvinden met als doel de sociale cohesie en het ecologisch samentuinen een duwtje in de rug te geven.

De volkstuin in Zellik is lang niet de enige. De minister van Omgeving keurde nog 12 nieuwe volkstuinprojecten goed. Meer informatie vind je in het persbericht. ​

Een plus voor de maatregelen van het landinrichtingsplan

Tot slot benadrukken we dat we projecten zoeken die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling(en) van het landinrichtingsproject Vlaamse Rand. Ze vullen maatregelen in of spelen in op missing links. Een voorbeeld van een VLM-realisatie zijn de fietslinken binnen het openruimtenetwerk Woluwebekken. Dat inrichtingsplan bevatte maatregelen rond ontbrekende schakels in het functionele en recreatieve fietspadennetwerk rond de verschillende open ruimtes. Het zijn veilige verbindingen, van en naar school of werk. Vrijwilligers uit de verschillende gemeenten gingen zelfs op stap om de trage wegen uitgebreid in kaart te brengen en te inventariseren. Die informatie lag aan de basis van een nieuw wandelnetwerk.

Ook in de Antwerpse Zuidrand lopen uitvoeringsinitiatieven

Niet alleen in de Vlaamse Rand lopen momenteel uitvoeringsinitiatieven. In de Antwerpse Zuidrand loopt de projectoproep ‘Openruimteparels’. Dat zijn lokale projecten met gerichte klimaatdoelstellingen, in de open ruimte van de Antwerpse Zuidrand. Het initiatief kadert binnen de doelstelling om in de Antwerpse Zuidrand de open ruimte te versterken. Een Openruimteparel neemt initiatief binnen één of meerdere van de vier klimaatthema's: water, bos, natuur en landbouw. ​
We moedigen ook de combinatie van verschillende thema’s aan. Bijvoorbeeld: erfgoed en beleving in combinatie met één of meerdere klimaatthema’s. Lees meer over de uitvoeringsinitiatieven in de Antwerpse Zuidrand op onze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact