Van grijs naar extra groen in Rieme (Gentse Kanaalzone)

Ontharding Dordrechtstraat en omgeving goed voor 12.000 m² minder beton en asfalt

In december 2023 start een aannemer in opdracht van de VLM met een aantal onthardingswerken in de omgeving van de Dordrechtstraat in Rieme. Na de afbraakwerken van de steenfabriek in 2022, vormen deze werken een tweede werf ter voorbereiding van de inrichting van het park aan de kop van Rieme.

 

De aannemer zal twee oude koepelloodsen en een betonnen afsluiting afbreken. Ook de Dordrechtstraat en de overgebleven betonplaat van de voormalige steenfabriek verdwijnen. De werken zullen in totaal een 60 werkdagen in beslag nemen. 

De kostprijs voor deze werken bedraagt net geen 190.000 euro en wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Vlaams Klimaatadaptatieplan. Dit plan wil de kwetsbaarheid van Vlaanderen voor klimaatverandering in kaart brengen. Zo kunnen we ​ ons zo goed mogelijk aanpassen aan de te verwachten effecten. Ontharden waar mogelijk, is een van de maatregelen waarop we extra inzetten.

Minister van Omgeving Zuhal Demir: ”Vlaanderen is een van de meest verharde gebieden van Europa. Dat maakt ons kwetsbaar voor waterschaarste, maar ook voor overstromingen. Door beton op te breken, geven we water weer de kans om in de grond te sijpelen. Overbodige grijze vlaktes vervangen we maximaal door groene parken met veel natuur. Zo maken we van Vlaanderen een echte spons, weerbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering.”

Op de site van de voormalige steenfabriek werden in 2022 de voormalige bedrijfsgebouwen afgebroken en een deel van de betonverharding verwijderd. Een ander deel van de site kon nog voor een nieuwe recreatieve en/of culturele functie in aanmerking komen via een publiek-private ontwikkeling. Uit een marktverkenning van de Stad Gent kwamen echter geen kandidaten. Er werd dan ook met de betrokken projectpartners beslist dat het volledige gebied een parkinrichting met extra aanplantingen krijgt en dat er bijkomend maximaal onthard zou worden. 

Bijkomende zone die nu onthard zal worden, goed voor 12.000 m² ​ minder beton en asfalt
Bijkomende zone die nu onthard zal worden, goed voor 12.000 m² ​ minder beton en asfalt
Af te breken koepelloodsen en betonnen afsluiting
Af te breken koepelloodsen en betonnen afsluiting
Situatie februari 2022 na afbraak van de oude bedrijfsgebouwen
Situatie februari 2022 na afbraak van de oude bedrijfsgebouwen

Van ontwerp naar park

De VLM startte eind 2022 met de opmaak van een schetsontwerp voor de parkinrichting van de volledige zuidelijke zone. Omdat we ook nieuwsgierig waren naar de mening van de toekomstige gebruikers van dit park, was er 29 maart 2023 een infomoment voor de buurtbewoners. Ook via het participatieplatform van de gemeente Evergem konden ideeën worden ingediend. Alle suggesties werden geëvalueerd en in de mate van het mogelijke mee opgenomen in het ontwerp. Het toekomstige park zal in totaal 5,5 hectare groot zijn.

Het is de bedoeling om begin 2024 de omgevingsvergunning aan te vragen en de werken in de tweede jaarhelft van 2024 aan te besteden. Volgens de huidige planning is de start van de inrichtingswerken voorzien halverwege 2025.

 

Situering koppelingsgebied

Het koppelingsgebied Rieme-Oost (12 hectare) ligt op de linkeroever van het kanaal Gent - Terneuzen, ten oosten en ten noorden van de woonkern Rieme (Evergem). Het koppelingsgebied Rieme-Oost bestaat uit 2 delen.

Het eerste deel (zone voor buffer) ligt op het grondgebied van de gemeente Evergem. Dit deel wordt ingesloten tussen de achtertuinen van de woningen van de Kanaalstraat en de bedrijven van Mervielde en NV Total. Het tweede deel (parkzone Rieme-Oost) ligt op het grondgebied van de stad Gent, tussen de woonkern Rieme (Evergem) en het kanaal Gent - Terneuzen.

Meer lezen over het project? Check de webpagina www.vlm.be/RiemeOst

Liesbeth Vincent

projectleider, VLM

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact