Correctie: Varkensboeren krijgen extra tijd tot 17 juni om in te tekenen op vrijwillige opkoopregeling

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaat de vrijwillige opkoopregeling voor varkensboeren met een maand verlengen. De uiterlijke indieningsdatum van 17 mei zal verlengd worden naar 17 juni 2023. De sector zelf, alsook diverse begeleidingsbureaus voor landbouwers, geven aan dat de huidige timing te krap is. De Vlaamse Landmaatschappij werd gecontacteerd door meer dan 300 geïnteresseerde landbouwers en adviesbureaus en kreeg tot nu toe 53 dossiers binnen.

“Om de varkensboeren voldoende tijd te geven om deze afweging te maken en vervolgens effectief in te dienen, verlengen we de periode met een maand”, klinkt het bij Demir.

Om een afbouw van de varkensstapel met 30% en een reductie van de ammoniakuitstoot tegen 2030 te realiseren in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), keurde de Vlaamse regering op 31 maart 2023 de vrijwillige stopzettingsregeling varkenshouderij goed, na goedkeuring van de Europese Commissie.

De indieningsperiode stopzettingsregeling varkensstallen startte op 3 april 2023. De varkenshouders hadden oorspronkelijk 45 dagen om hun dossier in te dienen. 17 mei was de uiterste datum om een dossier in te dienen. Maar Demir verlengt die periode nu met een maand. Daarvoor ondertekent ze eerstdaags een Ministerieel Besluit. De uiterlijke indieningsdatum wordt dan 17 juni 2023.

De redenen daarvoor zijn divers. Zo hebben landbouwers net hun Verzamelaanvraag rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moeten vervolledigen, hebben ze vaak wat tijd nodig om voldoende bewijsstukken te verzamelen om in te tekenen en studiebureaus zijn nog volop bezig met de verwerking van de aanvragen. ​ De Vlaamse Landmaatschappij kreeg de voorbije maand 280 vragen via mail en 110 telefonische vragen te verwerken Meer dan 300 geïnteresseerde landbouwers namen dus contact op met de Vlaamse Landmaatschappij en 53 landbouwers dienden al effectief een dossier in.

Varkenscall

Landbouwbedrijven met een impactscore hoger dan 0,5% kunnen gebruik maken van de vrijwillige stopzettingsregeling. Concreet kunnen deze bedrijven een stopzettings- en een sloopvergoeding voor de betrokken stallen en erfverharding aanvragen. Landbouwers kunnen kiezen of zij geheel of gedeeltelijk instappen in deze regeling. Met andere woorden is het dus mogelijk om binnen één bedrijf voor een varkensstal een vergoeding aan te vragen en in een andere varkensstal nog steeds varkens te houden. De stopzettingsvergoeding bestaat uit een vergoeding voor de varkens en het bedrag is afhankelijk van de diercategorie waaronder het betrokken dier valt. Het indienen van een aanvraag is vrijblijvend.

Alle info over de regeling is terug te vinden op de website van de VLM.

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact